Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

A la Secretaria de la Facultat de Filosofia i C.Educació li correspon la tasca de donar suport a l'organització del Centre; ocupar-se'n de la gestió administrativa, econòmica , així com d' atendre als seus estudiants en tot allò que els afecte o necessiten. Els serveis Econòmic-Administratiu del Centre s'estructuren de la següent manera:

  • Negociat d'Estudiants-Secretaria.
  • Negociat de Gestió Econòmica.
  • Deganat-Àrea Acadèmica.

Ubicació

La Secretaria de la Facultat es troba a la planta baixa, tot entrant des del carrer a mà esquerra.

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Universitat de València
Avinguda Blasco Ibañez, 30   
46010 València (Espanya)  

filoeducacio@uv.es (Comunicaciò amb Secretaria)

fac.filosofia.i.educacio@uv.es (Correu Institucional de la Facultat)                                                                                                                  

Horaris 2024

  • Horari de matins: de 09:00h a 14:00 hores.
  • Horari de vesprades: Dimarts i dijous de 16:00h a 18:00 hores.
  • Horari d'estiu:
    • Mes de Juny,juliol i setembre: Matins de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. Tancat de vesprada.  

Si tu vols tu pots, realitzar els següents tràmits sense acudir a la Secretaria del Centre: