Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Nom Categoria Personal Contacte
Santamaría Rueda, Ana María Cap d´Unitat Gestió Econòmica 9638 (64753)
amsantam@uv.es
Aldás Perelló, Reyes Administrativa Gestió Econòmica Factures

9638 (64752) Reyes.Aldas@uv.es 

Segrera Manzano, Emma Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants màsters, Impugnacions, Practicum màsters, TFM 9639 (83723)
Emma.Segrera@uv.es

Siurana Val, Victoria

Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants grau, Trasllats, TFG, Avançament convocatoria

9639 (83720)
msiuval@uv.es

Fernandez Gil, Rafael Cap Unitat Estudiants, Erasmus, Reconeixements grau Filosofia, Continuació estudis, Actas, Adaptaciones,Tesis 9639 (83721)
Mrfernang@uv.es
Blasco Costa, Mireia Administrativa Estudiants, Erasmus, Reconeixements grau Filosofia, Continuació estudis, Actas, Adaptaciones,Tesis 9639 (83725)
Mireia.blasco@uv.es
Inmaculada López Cano Administrativa  Certificats, Practicum Pedagogia/ Reconeixements Pedagogia

9639 (83721)

inloca@uv.es

García Pertegaz, Alicia Administrativa Rebuts, Anulacions matricula, Devoluciones 9639 (83680)
agarper@uv.es
  Administratiu   9639 (83679) 
Martínez Orero, Pepa Administrativa Títols,Reconeixements Educació Social, Carnets, Homologacions

9639 (83722) Pepa.Martinez@uv.es

Satorres Ortuño,Salvador Administratiu Practicum Educació Social, Crèd. Participació

9639 (83724)
satorres@uv.es

Mañés Barbé, Rosario Auxiliar Bàsic Registre, informació general 9638 (64424)
Rosario.M.Barbe@uv.es
Pérez Martínez, Manuela Auxiliar Bàsic Información general 9639 83679
Manuela.perez@uv.es
Mañés Barbé, Almudena Administrativa Secretària Degana 9638 (64421)
Almudena.Manes@uv.es
Sixto Zapata, Cristina Administrativa Deganat 9638 (64028)
Cristina.Sixto@uv.es
Moreno Medna, Francisco J. Cap Serveis Econòmics-administratius  

64425
fmoreno@uv.es