Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Nom Categoria Personal Contacte
Santamaría Rueda, Ana María Cap d´Unitat Gestió Econòmica 9638 (64753)
amsantam@uv.es
Aldás Perelló, Reyes Administrativa Gestió Econòmica Factures

9638 (64752) Reyes.Aldas@uv.es 

Segrera Manzano, Emma Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants màsters, Reconeixements Màsters,Practicum Màster, TFM, Impugnacions calificacions 9639 (83723)
Emma.Segrera@uv.es

Siurana Val, Victoria

Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants grau, TFG, Avançament convocatòria,Adaptacions, Admissió continuació estudis parcials

9639 (83720)
msiuval@uv.es

Fernandez Gil, Rafael Cap d'Unitat Estudiants, Erasmus, Rebuts, Anulacions matricula, Devolucions 9639 (83721)
rfernang@uv.es
Blasco Costa, Mireia Administrativa Estudiants,  Reconeixements grau Filosofia,  Adaptacions,Tesis, Doctorat 9639 (83725)
Mireia.blasco@uv.es
Jativa Faundez, Vte.Javier Administratiu Certificats, Reconeixements grau Pedagogia, Actes,Reanudar estudis, Trasllats

9639 (86680) Javier.Jativa@uv.es

Martínez Orero, Pepa Administrativa Títols,SET,Carnets, Homologacions,Reconeixements Grau Educació Social

9639 (83722) Pepa.Martinez@uv.es

Satorres Ortuño,Salvador Administratiu Practicum Educació Social i Pedagogia, Practicum MASE, Crèdits Participació

9639 (83724)
satorres@uv.es

Mañés Barbé, Rosario Auxiliar Bàsic Registre, Informació general, Arxiu digital 9638 (64424)
Rosario.M.Barbe@uv.es
Pérez Martínez, Manuela Auxiliar Bàsic Informació general 9638 (64424)
Manuela.Perez@uv.es
Mañés Barbé, Almudena Administrativa Secretària Degana 9638 (64421)
Almudena.Manes@uv.es
Sixto Zapata, Cristina Administrativa Deganat 9638 (64028)
Cristina.Sixto@uv.es
Moreno Medina, Francisco J. Cap Serveis Econòmics-administratius  

64425
fmoreno@uv.es