University of Valencia logo Logo University Institute of Biotechnology and Biomedicine (BIOTECMED) Logo del portal

Aquesta línia treballa en la propagació, conservació i millora d'especies amb interès agroforestal, ornamental i medicinal, desenvolupant les següents línies d'investigació:

Esta línea trabaja en la propagación, conservación y mejora de especies con interés agroforestal, ornamental y medicinal, desarrollando las siguientes líneas de investigación:

1. Propagació, conservació u millora d'especies forestals.

2. Aplicació dek cultiu in vitro en genòmica forestal.

  • Validació de gens responsables de característiques de creixement i tolerància a estrès hídric.
  • Obtenció de línies haploides.

3. Millora  genètica d'espècies amb  interès hortícola i medicinal.

4. Enginyeria metabòlica de terpens.