University of Valencia logo Logo Institute of Robotics and Information Technology and Communications Logo del portal

  • ARTEC
L'objectiu del projecte RÀTIO és el desenrotllament d'una plataforma nova d'alta precisió i funcionament en temps real per a la realització de mesures topográficas i auscultació geomètrica d'estructures, a través del desenrotllament i implementació de noves tecnologies com la Realitat Augmentada.
Description

 

 

RÀTIO és un projecte d'I+D'i centrat en tecnologies de Realitat Augmentada per al seu ús en sistemes topogràfics de mesura (RÀTIO). Es tracta d'un projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenrotllament i Innovació Tecnològica, 2008-2011, subprograma INNPACTO 2012 (IPT-2012-0978-370000), i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER). 

L'objectiu del projecte RÀTIO és el desenrotllament d'una plataforma nova d'alta precisió i funcionament en temps real per a la realització de mesures topográficas i auscultació geomètrica d'estructures, a través del desenrotllament i implementació de noves tecnologies com la Realitat Augmentada. 

El projecte RÀTIO naix a partir d'un dels objectius fonamentals plantejats per la empresa DRAGATGES en l'exercici de les seues activitats. Este objectiu és el de millorar les tècniques constructives, garantint la màxima qualitat del producte executat, tot això encaminat a l'optimització dels terminis d'execució i el perfeccionament del coneixement de l'entorn en la seua interrelació amb el projecte que s'estiga desenrotllant.

Amb estes premisses es pretén aprofundir en la transmissió de tecnologies avançades de Realitat Augmentada (RA) al camp de la topografia i l'auscultació geomètrica d'estructures, tant en les seues diferents fases constructives con en el seu seguiment una vegada construïdes.

Per a això naix la idea de la creació de la plataforma de programari avançat RÀTIO que actuant d'interfície entre equips topogràfics d'última generació amb adquisició dinàmica d'imatge i tauletes tàctils digitals, permeta la inserció d'objectes tridimensionals en el camp visual de la imatge obtinguda per l'instrument topogràfic. El concepte realment innovador consistix en la possibilitat d'interacció con el dit objecte, que una vegada georeferenciado en la imatge, servirà com a patró tant de replantejament sobre el camp del projecte, com de model de comparació de la realitat construïda contra la geometria teòrica introduïda digitalment.

Esta plataforma programari permetrà l'augment de la productivitat en les obres, així com una millora substancial en el seguiment de la qualitat dels elements construïts, servint en primera instància com a auditor de detecció d'errors grossers i permetent la col·locació espacial precisa de l'element projectat, tant per a la seua execució com per al seu seguiment en fases d'auscultació posteriors, un tema de màxim impacte des de la perspectiva actual, en el que el manteniment de les infraestructures ja construïdes suposa un sector clau en l'activitat econòmica de les empreses.

 

Per tant, el sistema que es pretén desenrotllar en RÀTIO portarà com a conseqüència una sèrie de millores que afectaran la productivitat i, per tant, a la competitivitat de les empreses de construcció que ho incorporen a les seues activitats productives:

  •  Minimització de temps en les labors de comprovació geomètrica de l'estructura monitoritzada.
  •  Minimització d'errors en tasques de replantejament donada la facilitat de maneig de l'aplicació (interacció amb punts “visibles” d'un element 3D i no amb valors numèrics de coordenades)
  • Control visual instantani per a la detecció d'errors grossers.
  • Control interactiu de verificació de geometries tridimensionals amb mesures d'alta precisió proporcionades per estacions totals topogràfiques d'alta gamma.

Títol: Innovació en tecnologies de Realitat Augmentada per al seu ús en sistemes topogràfics de mesura (RÀTIO)

Referència: IPT-2012-0978-370000

 

Non-UV principal researchers

Dr Marcos Fernández Marin

Start date
2012 November
End date
2014 December
Partners:

Dragados S.A, Leica España.