Indicadors

 

I 1. Desfasament de dies entre la publicació de la notícia i el fet [C1]

I 2. Nombre d'insercions en els mitjans de comunicació anualment. [C2]

I 3. Nombre de notícies publicades en el Recull de Premsa anualment. [C3]

I 4. Nombre d'insercions diàries en el Recull de Premsa. [C4]

I 5. Nombre d'experts i expertes incorporats en la Guia d'Experts anualment. [C5]

 

NOTA: En cada indicador s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del compromís a què està vinculat.