La Universitat en xifres

 La Universitat de València en xifres 2021-2022

► Estructura

 • Facultats 17
 • Escola Tècnica Superior 1
 • Escola de Doctorat 1
 • Departaments 84
 • Instituts i centres d'investigació 25: Propis13, Mixtos 4, Interuniversitaris 6, Adscrits 2
 • Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 3
 • Jardí Botànic 1
 • Observatori astronòmic 1
 • Clíniques Universitàries 6
 • Biblioteques i Arxius 13
 • Serveis Generals i altres unitats 15
 • Serveis Centrals Administratius i Econòmics 16
 • Col·legis majors 1
 • Centres adscrits 3

► Oferta acadèmica

  Curs 2020-2021 Curs 2021-2022
Graus 56 56
Graus dobles 9 9
Màsters oficials 103 103
Programes de doctorat  61 60
Postgraus propis 246 262
Màster propi  93 98
Diploma d’especialització 48 51
Certificat universitari 57 60
Expert universitari 48 53

► Més informació 

A la pàgina del Recull de dades estadístiques de la Universitat de València