Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

En aquesta pàgina podeu trobar el Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València. Publicació que presenta, cada any, els resultats de l'activitat de la Universitat de València des d'una perspectiva estadística.

L'edició actual s'actualitza setmanalment e inclou les dades consolidades del curs 2019-2020.

Logo Recull de Dades Estadístiques

Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València

 

 

Índex de continguts:

 

1. Estudis de Grau

1.1. Accés

1.2. Matrícula

1.3. Titulats i titulades

1.4. Beques

1.5. Programes d'intercanvi

1.6. Pràctiques externes

1.7. Inserció laboral

 

2. Estudis de Postgrau

2.1. Matrícula

2.2. Graduats i graduades

2.3. Tesis

2.4. Beques

2.5. Programes d'intercanvi

2.6. Pràctiques externes

 

3. Postgraus propis

 

4. Investigació i Transferència

4.1. Memòria d’Investigació

4.2. Transferència de Resultats d’Investigació

4.3. Parc Científic

 

5. Difusió Cultural, Divulgació Científica i Formació al llarg de la vida

5.1. Difusió Cultural

5.2. Educació Física i Esports

5.3. Divulgació Científica

5.4. Formació al llarg de la vida

 

6. Les Persones

6.1. Personal Docent i Investigador (PDI)

6.2. Personal d’Administració i Serveis (PAS)

6.3. Personal en Investigació

6.4. Formació

 

7. Organització i Govern

7.1. Pressupost

7.2. Espais

7.3. Biblioteques

 

 

Reculls de Dades Estadístiques fins al curs 2012-2013 (publicació en format PDF)

ISSN URL: 1697 - 0969
ISSN Publicació: 1697 - 0950

Curs acadèmic