Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

L'objectiu d'aquest informe és oferir una aproximació dels resultats de l'activitat investigadora del personal docent i investigador (PDI) dels departaments i instituts de la Universitat de València. Per a això, es parteix dels seus principals resultats: sexennis reconeguts, tesis llegides, publicacions i articles (nacionals i internacionals), projectes, contractes i convenis d'investigació, amb la finalitat de obtiener una mesura aproximada del rendiment de cada unitat vinculada a la investigació: departaments, instituts i estructures d'investigació interdisciplinària (ERIs).

 

Informe de l'Activitat Investigadora en la Universitat de València - Període  2010-2017