Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

09-04-2024 | Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]

Les Cartes de Serveis són un instrument mitjançant el qual les unitats organitzatives de la Universitat de València informen a la comunitat universitària i la societat en general sobre els serveis que presten, els compromisos que s'assumeixen en la seua prestació i els drets i deures de les persones usuàries en relació amb aquests serveis. Constitueixen, per tant, una eina de comunicació útil, fomentant la transparència de la gestió universitària.

Cartes de Serveis elaborades, segons el procediment institucional de la Universitat de València (UV):

Edició Unitat o servei de la UV CdS Inici de vigència Seguiment
4a UVdiscapacitat pdf 01/01/2024 2023 pdf
4a Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) pdf 01/01/2024 2023 pdf
3a Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) pdf 01/01/2021 2023 pdf
2a Servei de Prevenció i Medi Ambient pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Servei de Publicacions (PUV) pdf 11/06/2021 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Ciències Socials pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Geografia i Història pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Ciències Matemàtiques pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat d'Economia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Psicologia i Logopèdia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Dret pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Física pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Química pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat d’Infermeria i Podologia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Magisteri pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Ciències Biològiques pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Secretaria de la Facultat de Farmàcia pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) pdf 25/05/2021 2023 pdf
2a Gabinet de Premsa pdf 01/01/2022 2023 pdf
2a Servei d'Informàtica (SIUV) pdf 01/08/2021 2023 pdf
2a UVocupació pdf 20/11/2021 2023 pdf
2a Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez (UCABI) pdf 30/06/2022 2023 pdf
2a Unitat de Gestió del Campus de Tarongers (UCT) pdf 30/06/2022 2023 pdf
2a Unitat de Gestió del Campus de Burjassot (UGCBU) pdf 30/06/2022 2023 pdf
2a Unitat de Gestió del Campus d'Ontinyent (UCAONT) pdf 30/06/2022 2023 pdf

El Servei d'Anàlisi i Planificació s'encarrega de la coordinació de les cartes de serveis de la UV, facilitant la Guia d'elaboració, així com formació i suport Tècnic a les Comissions de Redacció.

Accés a la Guia d'elaboració de les cartes de serveis de la UV