Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

La Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions (o Bústia SQiF) és un canal de comunicació de la Universitat de València amb la comunitat universitària i altres grups d’interès per tal de conèixer els seus suggeriments, queixes i felicitacions referides al funcionament de la nostra universitat. Aquesta eina ens permet identificar oportunitats de millora per a incrementar la qualitat de les activitats universitàries i el grau de satisfacció dels usuaris i usuàries amb els serveis que els ofereix la nostra institució.

La Bústia Suggeriments, Queixes i Felicitacions (SQiF) es crea com a conseqüència del desplegament de la línia 99, apartat 2, del PEUV 2008-2011, amb l’objectiu d’establir un canal de comunicació amb la comunitat universitària i altres grups d’interès per tal de conèixer els seus suggeriments, queixes i felicitacions referides al funcionament de la nostra universitat; la qual cosa ens permetrà identificar oportunitats de millora per a incrementar contínuament el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els serveis que els ofereix la nostra institució. La Bústia Suggeriments, Queixes i Felicitacions resulta d’aplicació a totes les unitats organitzatives de la UV, en relació amb equipaments, serveis prestats i activitats desenvolupades adreçades als diversos col·lectius d’usuaris, i que puguen ser objecte de valoració de les persones usuàries.

Hi pots accedir mitjançant la seu electrònica de la UV, buscant el procediment ‘Bústia de Suggeriments / Queixes / Felicitacions’ o directament amb aquest enllaç.

Documentació de referència:

•    Reglament de la Bústia.
•    Guia d'ajuda per a formular suggeriments, queixes i felicitacions mitjançant la Bústia.
•    Preguntes freqüents