Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

 • SAP

Organigrames de la Universitat de València

El Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) en funció dels Estatuts i la resolució de delegació de competències realitza l'organigrama funcional del Consell de Direcció. A partir de la Relació de llocs de treball (RLT) del personal d'administració i serveis (PAS), elabora els organigrames corresponents a cada unitat i campus anualment.

Organigrames funcionals del Consell de Direcció:

   ♦ Organigrama funcional del Consell de Direcció de la Universitat de València - (Resolució de la Rectora 20-05-2022)

Organigrames de la RLT del PAS de desembre de 2023:

   Organigrama del PAS del Campus de Blasco Ibáñez

   ♦ Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

   ♦ Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

   ♦ Facultat de Fisioteràpia

   ♦ Facultat de Geografia i Història

   ♦ Facultat de Medicina i Odontologia

   ♦ Facultat de Psicologia i Logopèdia

   ♦ Facultat d'Infermeria i Podologia

   ♦ Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

   ♦ Unitat de Campus Blasco Ibáñez

    Organigrama del PAS del Campus de Burjassot - Paterna

    ♦ Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

    ♦ Facultat de Ciències Matemàtiques

    ♦ Facultat de Ciències Biològiques

    ♦ Facultat de Farmàcia

    ♦ Facultat de Física

    ♦ Facultat de Química

    ♦ Unitat de Campus de Burjassot-Paterna

    ♦ Unitat de Suport als Instituts Universitaris de Burjassot-Paterna

   Organigrama del PAS del Campus de Tarongers

                ♦ Facultat de Ciències Socials

                ♦ Facultat de Dret

                ♦ Facultat de Magisteri

                ♦ Facultat d'Economia

                ♦ Unitat de Campus de Tarongers

                ♦ Unitat de Suport als Instituts Universitaris Campus de Tarongers

   Organigrama del PAS dels Serveis, altres centres i Unitats

               ♦ Serveis Generals, altres centres i unitats  (Inclou els següents serveis:)

 •   Administració Edifici Serpis
 •   Consell Social
 •   Jardí Botànic
 •   Oficina de Control Intern
 •   Rectorat
 •   Secretaria General
 •   Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
 •   Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
 •   Servei de Biblioteques i Documentació
 •   Servei de Cultura Universitària
 •   Servei de Formació Permanent 
 •   Servei de Manteniment
 •   Servei de Prevenció i Medi Ambient
 •   Servei de Publicacions
 •   Servei d'Esports
 •   Servei d'Informàtica
 •   Servei de Llengües i Política Lingüística
 •   Assessoria Jurídica
 •   Sindicatura de Greuges
 •   Unitat de Qualitat
 •   Unitat d'Emprenedoria
 •   Unitat d'Igualtat

             ♦ Col·legi Major "Rector Peset"

             ♦ Serveis Centrals Administratius i Econòmics (Inclou les següents unitats organitzatives:)

 •   Escola de Doctorat
 •   Campus d'Ontinyent
 •   Edifici Rectorat
 •   Gabinet de Premsa
 •   Gerència
 •   Oficina del Registre General
 •   Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants i Estudiantes
 •   Secció de Nòmines
 •   Secció de Seguretat Social
 •   Servei de Comptabilitat i Pressupost
 •   Servei de Contractació Administrativa
 •   Servei de Gestió de la Investigació
 •   Servei de Recursos Humans PAS
 •   Servei de Recursos Humans PDI
 •   Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 •   Servei de Transferència i Innovació
 •   Servei d'Estudiants
 •   Taller d'Audiovisuals
 •   Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
 •   Unitat Tècnica
 •   Unitat de Web i Màrqueting