Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

El model de distribució de recursos de suport a la docència assigna quantitats monetàries per a l’equipament i manteniment dels espais docents dels centres.
El model realitza la distribució per campus. Es basa en els següents indicadors:

  • El nombre i metres quadrats de les aules docents (inclou aules, laboratoris, aules informàtiques i audiovisuals, etc.)
  • Les hores d’ús d’eixes aules
  • El nombre de crèdits totals matriculats en els centres de cada campus.

Model de distribució de recursos de suport a la docència

Normativa aplicable