Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

► Informe de la posició de la UV als rànquings:

El Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP] realitza el seguiment de la posició de la Universitat de València en l'Observatori de Rànquings, pàgina web dirigida als membres de la comunitat universitària i a la societat en general, per a proporcionar informació sobre la seua posició i evolució.

La finalitat d'aquests informes és analitzar les diferents posicions obtingudes per la Universitat de València en cadascun dels rànquings internacionals i nacionals en què s'ha classificat anualment a nivell mundial, europeu, nacional i autonòmic. A més, inclou un estudi comparatiu amb la resta de sistemes universitaris en cuantro àmbits geogràfics: mundial, europeu, Sistema Universitari Espanyol (SUE) i Sistema Universitari Valencià (SUV).

 

- La Universitat de València en els principals rànquings. Anualitat 2019

- La Universitat de València en els principals rànquings. Anualitat 2018

 

► Informe índex h:

Aquest informe analitza la posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València en les seues respectives disciplines, segons el rànquing elaborat pel Grupo para la Difusión del Índice h (DIH). El rànquing mesura la qualitat científica dels investigadors a partir del nombre de vegades que han sigut citats els seus articles i realitza una classificació basada en l’índex h, específica per a cada disciplina, de les set àrees de coneixement en les quals està dividit, a partir de la base de dades sobre publicacions científiques ISI Web of Science.

- Posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València per disciplines segons el rànquing del Grupo para la Difusión del Índice h (DIH). Juliol 2020

 

► Investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR:

Highly Cited Researchers (HCR), és una llista anual que identifica a les persones investigadores més influents del món en l'última dècada, elaborada per Clarivate Analytics. Es reconeix als investigadors i investigadores que han demostrat tindre una producció de múltiples articles altament citats que se situen entre l'1% superior en nombre de cites per camp i any en la Web of Science.
Els investigadors són seleccionats pel seu excepcional rendiment en un o més de 21 camps (els utilitzats en els Indicadors Científics Essencials del Grup Web of Science, o ESI) o transversalment en diversos camps (cross-field).

- Evolució d'Investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR