Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

► Informe índex h:

Actualitzat: 20-12-2022 | SAP

Aquest informe analitza la posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València en les seues respectives disciplines, segons el rànquing elaborat pel Grupo para la Difusión del Índice h (DIH). El rànquing mesura la qualitat científica dels investigadors a partir del nombre de vegades que han sigut citats els seus articles i realitza una classificació basada en l’índex h, específica per a cada disciplina, de les set àrees de coneixement en les quals està dividit, a partir de la base de dades sobre publicacions científiques ISI Web of Science.

- Posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València per disciplines segons el rànquing del Grupo para la Difusión del Índice h (DIH). Desembre 2022

- Posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València per disciplines segons el rànquing del Grupo para la Difusión del Índice h (DIH). Juliol 2020

 

► Investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR:

Actualitzat: 15-11-2023 | SAP

Highly Cited Researchers (HCR), és una llista anual que identifica a les persones investigadores més influents del món en l'última dècada, elaborada per Clarivate Analytics. Es reconeix als investigadors i investigadores que han demostrat tindre una producció de múltiples articles altament citats que se situen entre l'1% superior en nombre de cites per camp i any en la Web of Science Core Collection.
Els investigadors són seleccionats pel seu excepcional rendiment en un o més de 21 camps (els utilitzats en els Indicadors Científics Essencials del Grup Web of Science, o ESI) o transversalment en diversos camps (cross-field). En 2023 (període de producció 2012-2022) apareixen els següents investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR: 

  • Gustau Camps-Valls ( en Geociencias)
  • Francisco J. Barba (en Agricultural Sciences)
  • Andres Cervantes (en Clinical Medicine)
  • Juli G. Pausas (en cross-field)
  • Domingo Ribeiro-Soriano  (en cross-field)

 - Evolució d'Investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR

- Accés a la llista de HCR en 2023

 

►Stanford University - World Ranking of Scientists,

Actualitzat: 23-10-2023 | SAP

És una classificació de més de 204.000 científics que conformen el Top 2% d'autors més citats basada en publicacions i cites. Elsevier BV i la Stanford University elaboren una base de dades pública que classifica als principals científics a nivell mundial. La classificació proporciona informació estandarditzada sobre cites, índex h, índex hm ajustat per coautoria, cites a articles en diferents posicions d'autoria i un indicador compost. Els científics es classifiquen en 22 camps científics i 176 subcamps.

La base mostra dades dels autors més citats per separat: al llarg de tota la carrera investigadora i d'un any concret, per tant, la informació s'estructura de la següent manera:

    - Career: Citacions de Scopus des d'1 de gener de 1996 a 31 de desembre del darrere any
    - Year: Citacions de Scopus d'un any concret

Les taules corresponen a la versió (6) publicat per la revista PLOS BIOLOGY i es basa en la instantània del 4 d'octubre de 2023 de Scopus amb dades actualitzades a l'any 2023 de citació. Es detallen dues llistes de científics destacats de la Universitat de València, en la primera apareixen 117 investigadors limitat a cites d'un any 2022 i 83 investigadors segons el seu impacte al llarg de la seua carrera investigadora.

- Accés a la llista d'autors més citats de la Universitat de València en 2022

- Accés a la llista d'autors més citats de la Universitat de València en 2021

- Accés a la llista d'autors més citats de la Universitat de València en 2020

- Accés a la llista d'autors més citats de la Universitat de València al llarg de la seua carrera (1996-2022)

- Accés a la base de dades

 

► Best Scientists in Research.com Ranking

Actualitzat: 05-05-2023 | SAP

La classificació Research.com dels principals científics del món es basa en l'índex H de cada investigador. La 1a edició d'aquesta classificació s'ha publicat en 2022, amb dades recollides en Microsoft Academic Graph el 06-12-2021.

Aquesta classificació dels millors científics del món inclou als principals investigadors de totes les àrees bàsiques d'investigació en actiu. Es basa en una avaluació detallada de 166.880 perfils en Google Scholar i Microsoft Academic Graph. El llindar de l'índex H per a aprovar la inclusió d'un científic en la classificació mundial es fixa de manera diferent per a cada disciplina científica, però en la majoria dels casos és igual a 30 o 40.

-  Accés a la llista de millors investigadors en 2022 – Universitat de València

-  Accés a la llista de les millors investigadores espanyoles en 2022

-  Accés a la llista de millors investigadors en 2022 - Best Scientists

-  Accés a la llista de millors investigadores en 2022 - Best Female Scientists

-  Accés a la llista d'investigadors en 2022 emergents la publicació dels quals data de 12 anys o menys - Best Rising Stars of Science

 

Ranking of scientists eleborated by CSIC from Google Scholar Citations

Actualitzat: 31-01-2023 | SAP

El CSIC ha publicat l'edició 2023 del Ranking of scientists in Spain (I): From 1 to 5000, classificació d'investigadors espanyols que treballen a institucions espanyoles i espanyols que treballen a l'estranger segons els seus perfils públics en Google Scholar Citations. La classificació consta de 112.000 millors perfils classificats en funció de l'índex h en ordre decreixent i, a continuació, pel nombre total de cites.Les dades es van recopilar durant l'última setmana de novembre de 2022.

A més, s'ha actualitzat la quinzena edició de Highly Cited Researchers (h>100) according to their Google Scholar Citations public profiles, aquesta classificació inclou tant a autors vius com morts, s'ordena en primer lloc per h-índex en ordre decreixent i després pel nombre total de cites. Les dades d'aquesta edició van ser recopilats durant la 1a setmana de març de 2022 d'una llista BETA dels perfils públics dels investigadors més citats (índex h superior a 100) segons la seua presència declarada en la base de dades de Google Scholar Citations

Rànquing d'investigadores espanyoles i estrangeres a Espanya segons Google Scholar

Actualitzat: 24-10-2023 | SAP

Al octubre del 2023 el CSIC ha publicat la segona edició del Rànquing d'investigadores espanyoles i estrangeres a Espanya segons Google Scholar. Es tracta d'una classificació d'investigadores espanyoles i estrangeres que treballen a Espanya segons les dades dels seus perfils públics personals en Google Scholar. Aquesta edició inclou a les 11.395 investigadores amb major índex h i  secundàriament per el nombre de cites.

- Llista del CSIC d'investigadores de la Universitat de València en 2023

- Llista del CSIC d'investigadores de la Universitat de València en 2022

 

CSIC googlescholar