Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

El Mapa d’Internacionalització reflecteix part de l’activitat internacional de la Universitat de València, mitjançant una sèrie d’indicadors estadístics.

Al mapa podem trobar la informació d’abast internacional de la UV: Tots els països amb colors en la gama del taronja, presenten algun tipus de relació amb la nostra institució (apareixen en gris els països sense relació).

A més al fer clic sobre un país apareix una finestra amb les següents dades:

Ensenyaments de Grau

  1. Nombre d’estudiants amb nacionalitat d’eixe país matriculats en titulacions de grau de la UV (inclou els estudiants procedents de programes internacionals).
  2. Nombre d’estudiants enviats a universitats d’eixe país participants al programa Erasmus i altres programes d’intercanvi internacional.
  3. Nombre d’estudiants rebuts d’universitats d’eixe país participants al programa Erasmus i altres programes d’intercanvi internacional.

Ensenyaments de Màster

  1. Nombre d’estudiants amb nacionalitat d’eixe país matriculats en màsters de la UV (inclou els estudiants procedents de programes internacionals).
  2. Màsters impartits en col·laboració. Per a cada màster s’indica la denominació del màster i, seguidament, el centre o centres del país estranger amb el qual s’estableix la col·laboració).

Ensenyaments de Doctorat

Nombre d’estudiants amb nacionalitat d’eixe país matriculats en programes de doctorat de la UV.

Recerca

Nombre d’articles (inclosos en la base de dades ISI Web of Science), elaborats en col·laboració amb el personal d’algun centre ubicat al país en qüestió.

Convenis Marc

Nombre convenis marc amb centres i universitats del país (s’indica el nom del centre o universitat).