Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE, elabora anualment (la primera edició correspon a 1998) l'informe titulat "La Universitat espanyola en xifres".

Aquesta publicació registra informació de caràcter acadèmic, productiu i financer del total de les universitats públiques espanyoles que imparteixen ensenyaments oficials, universitats presencials i la UNED, i de la major part de les universitats privades.

El Servei d'Anàlisi i Planificació és l'encarregat de la recollida, elaboració i remissió de la informació de la Universitat de València a la CRUE.

Les magnituds bàsiques utilitzades en la publicació per a descriure el Sistema Universitari Espanyol són:

 • Demanda acadèmica de grau: nombre d'alumnes de nou ingrés i nombre d'alumnes matriculats.
 • Demanda acadèmica de postgrau: nombre d'alumnes matriculats.
 • Egressats: nombre d'alumnes graduats.
 • Ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació.
 • Mobilitat internacional: nombre d'alumnes matriculats que han participat en el programa Erasmus.
 • Oferta universitària de grau: nombre d'ensenyaments.
 • Oferta universitària de postgrau: nombre d'ensenyaments.
 • Recursos humans: Personal Docent i Investigador (P.D.I.) i Personal d'Administració i Serveis (P.A.S.)
 • Estructura econòmica dels ingressos i despeses.
 • Compte financer.
 • Origen i aplicació del finançament net.
 • Indicadors

Enllaç als informes: La Universitat espanyola en xifres