Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

Indicadors Estratègics

Un element essencial de la planificació estratègica és el mesurament del grau de consecució dels objectius institucionals. De manera que, vinculat a qualsevol Pla Estratègic ha d'existir un Sistema d'Indicadors associat als objectius estratègics vinculats a aquest Pla.

Així doncs, els Sistemes d'Indicadores constitueixen una eina imprescindible per a mesurar l'eficàcia dels plans; però també són valuosos per a identificar les millores que hagen d'introduir-se en la institució que els adopta.

En la Universitat de València, és el Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) qui coordina el disseny i manteniment del Sistema d'Indicadors de cada Pla Estratègic, amb la  col·laboració de totes les unitats universitàries.