Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

Indicadors d'inserció laboral

01-02-2024 | Servei d'Anàlisi i Planificació

Informe d’inserció laboral dels egressats de grau del curs 2017-2018 de la Universitat de València

 

En aquest informe es presenten els indicadors més rellevants d'inserció laboral de les titulacions de grau impartides a la Universitat de València. La cohort utilitzada correspon als egressats del curs 2017-2018 i els indicadors analitzats són:

  • Taxa d'afiliació: Relació percentual entre el nombre d'egressats universitaris donats d'alta en la Seguretat Social durant algun dia del mes de març i el nombre total d'egressats.
  • Taxa mitjana d'afiliació: Mitjana de les taxes d'afiliació de cadascun dels dies del mes de març.
  • Percentatge d'autònoms: Percentatge dels egressats universitaris que estan afiliats a la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms.
  • Percentatge d'indefinits: Percentatge dels egressats universitaris que estan afiliats a la Seguretat Social per compte d'altri amb contracte indefinit.
  • Grup de cotització titulats: Percentatge dels egressats universitaris que estan afiliats a la Seguretat Social en el grup de cotització "Universitari"
  • Base mitjana de cotització anual: Mitjana anual de la base de cotització a la Seguretat Social dels egressats que estan afiliats per compte d'altri amb contracte a temps complet.

Fonts: Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU). Secretaria General d'Universitats.  Tresoreria General de la Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.