Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

Els models interns de distribució de recursos són aquells que realitzen un repartiment d’una sèrie de recursos (monetaris, materials, etc.) entre les diferents unitats organitzatives de la UV (centres, departaments, instituts o estructures d’investigació, serveis, etc.)

El Model de Distribució Econòmica (MDE) de centres, departaments i instituts, distribueix entre aquest tipus d’unitat les quantitats dineràries destinades a les seus despeses corrents que han d’estar vinculades amb els diferents Plans Plurianuals de Finançament subscrits entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat Valenciana.

En el cas dels centres, el model es basa en una sèrie d’indicadors entre els que trobem: Estudiants a Temps Complet (ETC), nombre de titulats, mesos d’estància en la mobilitat dels estudiants, pràctiques externes, etc.

Distribució i normativa 2024

 

Distribucions anys anteriors

Any Distribució Normativa
2023 Document distribució 2023 Document normativa 2023
2022 Document distribució 2022 Document normativa 2022
2021 Document distribució 2021 Document normativa 2021
2020 Document distribució 2020 Document normativa 2020
2019 Document distribució 2019 Document normativa 2019
2018 Document distribució 2018 Document normativa 2018
2017 Document distribució 2017 Document normativa 2017
2016 Document distribució 2016 Document normativa 2016
2015 Document distribució 2015 Document normativa 2015
2014 Document distribució 2014 Document normativa 2014
2013 Document distribució 2013 Document normativa 2013
2012 Document distribució 2012 Document normativa 2012
2011 Document distribució 2011 Document normativa 2011
2010 Document distribució 2010 Document normativa 2010
2009 Document distribució 2009 Document normativa 2009
2008 Document distribució 2008 Document normativa 2008