Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

Logo Recull

En aquesta pàgina podeu trobar el Recull de Dades de la Universitat de València. Publicació que presenta, cada any, els resultats de l'activitat de la Universitat de València des d'una perspectiva estadística.

L'edició actual s'actualitza setmanalment i inclou les dades consolidades del curs anterior.

 

Recull de Dades de la Universitat de València

Índex de continguts:

 

1. Estudis de Grau

1.1. Accés

1.2. Matrícula

1.3. Titulats i titulades

1.4. Beques

1.5. Programes d'intercanvi

1.6. Pràctiques externes

1.7. Inserció laboral

 

2. Estudis de Postgrau

2.1. Accés

2.2. Matrícula

2.3. Graduats i graduades

2.4. Tesis

2.5. Beques

2.6. Programes d'intercanvi

2.7. Pràctiques externes

 

3. Títols propis

 

4. Investigació i Transferència

4.1. Memòria d’Investigació

4.2. Transferència de Resultats d’Investigació

4.3. Parc Científic

 

5. Difusió Cultural, Divulgació Científica i Formació al llarg de la vida

5.1. Difusió Cultural

5.2. Educació Física i Esports

5.3. Divulgació Científica

5.4. Formació al llarg de la vida

 

6. Les Persones

6.1. Personal Docent i Investigador (PDI)

6.2. Personal d’Administració i Serveis (PAS)

6.3. Personal en Investigació

6.4. Formació

 

7. Organització i Govern

7.1. Pressupost

7.2. Espais

7.3. Biblioteques

 

 

Reculls de Dades fins al curs 2012-2013 (publicació en format PDF)

ISSN URL: 1697 - 0969
ISSN Publicació: 1697 - 0950

Curs acadèmic