Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

Plans Estratègics

La Universitat de València (UV), en les seus més de cinc segles d'història, ha mantingut una missió fonamental en l'àmbit de l'educació, la investigació i la difusió de la cultura al llarg de tot el territori valencià. La institució, com a servei públic, ha perdurat al llarg del temps, adaptar-se a diferents contextos històrics i desafiaments, sempre mantenint una posició de lideratge en el Sistema Universitari Valencià (SUV).

El present Pla Estratègic de la UV per al període 2023-2026 es forja en una visió que busca integrar-se amb els canvis socials, econòmics i normatius que caracteritzen aquests temps. En aquest context, la UV es planteja una sèrie de desafiaments que guiaran la seua evolució en els pròxims anys.

Entre aquests desafiaments, es destaca la prioritat d'oferir una formació universitària d'excel·lència, complint amb els estàndards de qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, es busca mantindre i enfortir la posició de lideratge de la UV en la investigació científica, la transferència de coneixement i l'atracció d'estudiantat internacional.

La transformació digital, sense perdre la importància de la presencialitat, serà un pilar fonamental en les activitats universitàries. La capacitació permanent del personal docent i investigador es combinarà amb la renovació planificada de les plantilles per a assegurar un ambient de treball eficient i de qualitat.

La gestió responsable i eficaç dels recursos públics, el compromís amb la sostenibilitat, la igualtat i la diversitat, així com el paper crucial de la UV com a agent cultural i difusor del coneixement, són elements que marquen l'estratègia de la institució.

Aquest Pla Estratègic es fonamenta en una sèrie de valors clau, incloent la defensa de l'autonomia universitària, la governança participativa, la transparència, la responsabilitat, la rendició de comptes, l'apoderament de les persones, la transformació digital i el multilingüisme com a eina d'internacionalització. 

La UV es compromet a preservar la seua identitat cultural valenciana i a donar suport al diàleg social. També assumeix la responsabilitat de conservar i compartir el seu valuós patrimoni històric i artístic. La sostenibilitat i el compromís amb els valors mediambientals, així com la promoció de la igualtat i la inclusió, són essencials en la visió de la UV per als pròxims anys.

En resum, la Universitat de València es presenta com una institució moderna i líder en el Sistema Públic Universitari Valencià, disposada a afrontar els desafiaments actuals i futurs per a elevar els seus estàndards d'excel·lència i servei a la societat. Aquest Pla Estratègic, basat en sòlids principis i valors, marca el camí per a aconseguir una visió ambiciosa i necessària en el període 2023-2026