Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

Plans Estratègics

La planificació estratègica és un potent instrument que permet, a partir de l'anàlisi de la situació de partida i dels objectius conjuntament decidits, així com d'un futur compartit, treballar en la construcció d'una Universitat millor.

En 2008 la Universitat de València formulà el I Pla Estratègic per millorar la qualitat dels serveis que presta a la societat com a servei públic essencial. Actualment està en vigor el III Pla Estratègic 2016-2019, amb el qual la Universitat de València continua essent fidel als fins per als quals va ser fundada: ser una universitat d’escala global al servei de la societat valenciana.