Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

22-05-2023 | Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]

La Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions ( o Bústia SQiF)  resulta d’aplicació a totes les unitats organitzatives de la UV, en relació amb els serveis prestats i activitats desenvolupades adreçades als diversos col·lectius d’usuaris. Al primer trimestre de cada anualitat el vicerector responsable presenta al Consell de Govern un informe sobre el funcionament de la Bústia al darrer curs acadèmic. 

Informes anuals

•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2021-2022 (Acord de Consell de Govern ACGUV 17/2023)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2020-2021 (Acord de Consell de Govern ACGUV 11/2022)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2019-2020 (Acord de Consell de Govern ACGUV 13/2021)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2018-2019 (Acord de Consell de Govern ACGUV 18/2020)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2017-2018 (Acord de Consell de Govern ACGUV 21/2019)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2016-2017 (Acord de Consell de Govern ACGUV 22/2018)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2015-2016 (Acord de Consell de Govern ACGUV 41/2017)
•    Informe de la Bústia SQiF. Curs 2014-2015 (Acord de Consell de Govern ACGUV 62/2016)