Altres òrgans d'Universitat

NomAdreça/Telèfon/FaxWeb/Email/Xarxes socials
Consell Social

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 3

46010 València (València)

963 983 015

963 864 121

963 864 811

Geolocalització

https://www.uv.es/uvweb/consejo-social/ca/consell-social-1285872832018.html

consell.social@uv.es

Twitter LinkedIn

Junta Electoral

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 3

46010 València (València)

963 864 116

963 983 811

https://www.uv.es/jelectoral

eleccions@uv.es

Sindicatura Universitària de Greuges

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Amadeu de Savoia, 4 - Planta 6a

46010 València (València)

963 983 283

Geolocalització

https://www.uv.es/uvweb/sindicatura-universitaria-greuges/ca/sindicatura-greuges-1285872796720.html

sgreuges@uv.es

LinkedIn