Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

.

La Síndica demana informes o sol·licita dictàmens que culminen amb suggeriments i recomanacions a les autoritats acadèmiques corresponents

.

La Síndica realitza actuacions enfront de problemes que es donen de forma reiterada a la institució universitària

.

La Síndica orienta i informa als membres de la comunitat universitària

Salutació

Belén Cardona Rubert, Síndica de Greuges de la UV.
Belén Cardona Rubert, Síndica de Greuges de la UV.

D’acord amb l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València, són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte i la garantia dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i encara que no hi haja infracció de la legalitat.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, en ordre al respecte i millor composició dels seus interessos legítims. Totes les funcions de la Sindicatura estan dirigides a la millora de la qualitat universitària i millor funcionament de la nostra Universitat.

La nostra tasca com a defensora universitària es regeix pels principis d’independència i autonomia en el marc que estableixen els Estatuts de la nostra Universitat, sense subjecció a cap mandat ni ordres o instruccions de qualsevol mena. A més a més, la labor de la Sindicatura es desenvolupa baix els principis d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte. Constitueix la principal funció de la Sindicatura evitar qualsevol classe de discriminació o arbitrarietat, així com donar resposta a comportaments no adequats o irrespectuosos amb els drets dels membres de la comunitat universitària, tenint en compte la confidencialitat que ha de presidir la nostra actuació.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres labors diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Rebeu una cordial salutació.

Belén Cardona Rubert

 

Novetats

alt=
Elecció nova síndica de greuges
03/03/23

En el Claustre celebrat el passat 22 de febrer, va ser elegida síndica de greuges la Dra. Belén Cardona Rubert, catedràtica de Dret del Treball, en acabar el seu mandat la Dra. Adela Serra Rodríguez. Des d’ací felicitem la Dra. Belén Cardona i li traslladem els nostres millors desitjos per a...

alt=
Informe Sindicatura de Greuges, curs 2021-2022
03/03/23

El passat 22 de febrer, la Dra. Adela Serra Rodríguez, com a síndica de greuges, va presentar al Claustre l'informe de les activitats dutes a terme per la Sindicatura de Greuges durant el curs 2021-2022. Aquest informe va ser l'últim presentat per la Dra. Serra, en acabar aqueix mateix dia el seu...

 

Destacats

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa