Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

  • Consulta: orientar i informar als membres de la comunitat universitària sobre aspectes relatius a la gestió i activitats derivades, reclamacions i problemes associats.
  • Queixes: comporten l’obertura d’un expedient i obliguen a actuar per escrit per demanar informes o fins i tot per sol·licitar dictàmens, i que culminen amb suggeriments i recomanacions a les autoritats acadèmiques corresponents.
  • Actuacions d’ofici: per iniciativa pròpia del Síndic/a es realitzen actuacions enfront de problemes que es donen de forma reiterada a la institució universitària.
  • Mediació: es realitza quan un membre o un col·lectiu de la nostra universitat demana expressament l’actuació del Síndic/a com a mediador, per tal de trobar una fórmula que permeta la solució d’un conflicte entre parts.