Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

Normativa

Reglament d'organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges

Mitjançant aquest Reglament es regula l’organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges, d’acord amb allò que estableix l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València.

Articles dels Estatuts de la Universitat que fan referència a la Sindicatura