Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

Com presentar una consulta o una reclamació

IMPORTANT: ABANS DE FER UNA RECLAMACIÓ

Us preguem que llegiu aquestes instruccions abans de presentar una reclamació davant la Sindicatura de Greuges:

CONSULTA

Si vols fer una consulta a la Sindicatura Universitària de Greuges, pots enviar un correu electrònic a sgreuges@uv.es o telefonar al 963983283.

RECLAMACIÓ

Si el que vols és presentar-hi una reclamació, pots fer-ho individualment o de forma col·lectiva amb altres membres de la comunitat universitària a través de qualsevol d’aquests mitjans:

  • Seu electrònica
  • Omplint aquest FORMULARI i presentant-lo en el Registre General de la Universitat de València o en qualsevol de les seues oficines auxiliars.

Procura que la descripció siga clara en el relat dels fets i en l'objecte de la reclamació i aporta les dades adients per facilitar el contacte amb tu.

La Sindicatura Universitària de Greuges garanteix la confidencialitat de les teues reclamacions.

Una vegada acceptada a tràmit la reclamació el/la síndic/a estudiarà el cas, contrastarà i completarà la informació, emetrà, si escau, l'informe corresponent i hi proposarà l'adopció de mesures i reparacions a qui considere competent en el cas.

La Sindicatura Universitària de Greuges de la Universitat de València us convida a implicar-vos en la recerca de solucions per a la millora del funcionament universitari, de tal manera que tots i totes participen en la divulgació d'una cultura de la responsabilitat en l'exercici de les tasques pròpies.