Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

D’acord amb els Estatuts de la Universitat de València i amb el Reglament d’Organització i Funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges, la síndica o el síndic de greuges:

1. No admetrà les queixes i observacions anònimes i les formulades amb fonamentació insuficient o sense una pretensió identificable.

2. Rebutjarà les sol·licituds sobre les quals no s’hagen esgotat totes les instàncies previstes per la legislació universitària aplicable.

3. No entrarà a examinar individualment les queixes pendents de resolució judicial o expedient administratiu i suspendrà qualsevol actuació iniciada quan es plantege demanda o recurs davant els tribunals ordinaris.

Les sol·licituds a la síndica o al síndic de greuges realitzades per correu electrònic hauran de fer-se des del correu institucional, amb el domini ‘uv.es’ específic per a cada membre de la comunitat universitària (PAS, PDI o estudiant/estudianta).