Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

D'acord amb el Reglament d'organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges, la síndica o el síndic de Greuges:

  • No admetrà les queixes i observacions anònimes i les formulades amb fonamentació insuficient o sense una pretensió identificable.
  • No entrarà a examinar individualment les queixes pendents de resolució judicial o expedient administratiu i suspendrà qualsevol actuació iniciada quan es plantege demanda o recurs davant els tribunals ordinaris.

Es recomana esgotar totes les instàncies previstes per la legislació universitària aplicable abans de presentar una reclamació.

Les sol·licituds a la síndica o al síndic de greuges realitzades per correu electrònic hauran de fer-se des del correu institucional, amb el domini ‘uv.es’ específic per a cada membre de la comunitat universitària (PAS, PDI o estudiant/estudianta).