Missió

El Gabinet de Premsa és un servei general de la Universitat de València que té com a missió informar la comunitat universitària i la societat en general sobre les notícies de naturalesa periodística que es generen en el si de la universitat i la divulgació d’activitats que es desenvolupen i són difoses per mitjans convencionals i electrònics.