Serveis Prestats

Els principals serveis desenvolupats pel Gabinet de Premsa són:

 Notícies en la pàgina web institucional

S.1 Redactar, editar i publicar les notícies que figuren en la pàgina web principal de la Universitat de València i actualitzar-les.

Mediació amb els mitjans de comunicació

S 2. Posar en contacte els òrgans de govern, PDI, personal investigador, PAS i representants de l'estudiantat amb periodistes dels mitjans de comunicació, per tal de facilitar entrevistes, declaracions, opinions... i assegurar la presència de la institució en diaris, ràdios, televisions, agències i mitjans electrònics, i convocar conferències de premsa.

Activitats d’interés periodístic

S 3. Elaborar notes de premsa, que es difonen en els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, agències i Internet), sobre les activitats d'interès periodístic, com ara els resultats de les investigacions realitzades en el si de la institució, els actes acadèmics, culturals i cívics organitzats per l'alumnat i el professorat, i la informació institucional generada per membres de la Universitats de València.

Recull de Premsa

S 4. Elaborar i editar el Recull de Premsa diàriament, amb l'objectiu de documentar, per a la comunitat universitària, la informació publicada en una desena de mitjans escrits.

Guia d’Experts

S 5. Gestionar una Guia d'Experts (base de dades d'investigadors i investigadores per especialitats) que té l'objectiu de posar en contacte els experts i expertes de la Universitat de València amb periodistes per tal d'organitzar entrevistes, participar en programes de ràdio o televisió, elaborar articles d'opinió...