Gabinet de Premsa

El Gabinet de Premsa informa als mitjans de comunicació de les activitats generades per la Universitat de València que poden tindre un interès periodístic. Està al servei de tots i de totes: estudiants/es, professors/es, treballadors/es d’administració i serveis, responsables dels departaments, centres, associacions, fundacions... de la Universitat.

Els resultats de les investigacions realitzades en el si de la institució, els actes acadèmics, culturals i cívics organitzats per l’estudiantat i el professorat, i la informació institucional que genera la Universitat són traslladats cada dia a més d’un centenar de mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, agències i Internet). Després, el Gabinet analitza i documenta la informació publicada pels mitjans, i la fa pública a la secció la UV en la premsa

Els periodistes de la Universitat actualitzen constantment la part informativa de la pàgina web de la institució.

El Gabinet facilita el contacte amb els experts de la Universitat per a ser consultats pels periodistes dels mitjans o, fins i tot, per participar en programes de ràdio o televisió.