Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data (PAGODA) Logo del portal

L'Observatori de Transformació Digital del Sector Públic s'alinea amb les més recents estratègies i avanços, com l'Agenda 2025 o l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial o la Carta de Drets Digitals. En totes elles elles el sector públic és un centre d'atenció preferent.

Amb aquesta iniciativa de la Càtedra PAGODA, amb el suport de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es pretén reunir les millors expertes i experts, tant en temes de transparència i participació, com a innovació i transformació digital de les nostres administracions i poders públics. L'enfocament no sols és jurídic, sinó també sota la perspectiva politològica i de l'Administració així com d'implantació pràctica. Tot això, a través de ponències en format blog acompanyades de vídeos, no sols dirigits a especialistes, sinó també als qui pretenen acostar-se a la matèria des de diverses disciplines.

L'Observatori és un projecte a mitjà termini, a partir de la iniciativa i direcció de Lorenzo Cotino Hueso, en la qual Joaquín Martín Cubas i Jorge Castellanos són també coordinadors. Naix a fins de 2020 i pretén la seua consolidació al llarg de 2021 com un fòrum d'experts per a contribuir al coneixement i innovació en la matèria. Si està interessat, no dubte a col·laborar en aquest projecte obert 

Saluda Mª Vicente Mestre, Rectora de la Universitat de València

Us done la benvinguda a aquest espai de promoció del coneixement generat per la Universitat de València i la conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

El principal objectiu d'aquest Observatori de la Transformació Digital del Sector Públic és reunir els millors experts i expertes en la matèria per a fer més visible i accessible tot el coneixement que generem en el món acadèmic.

A través d'articles en blogs i vídeos com aquest, un grup multidisciplinari de professionals en la matèria i amb l'impuls necessari de totes dues institucions, difondran els nous avanços reeixits en la necessària transformació digital de l'Administració.

La Universitat de València ha estat, està i estarà sempre treballant per un millor servei públic mitjançant l'imprescindible i innegable procés de digitalització per a aconseguir, així, una millor governança democràtica de la institució i de la societat en la qual s'imbrica, fent realitat un dels seus pilars fundacionals.

Vull destacar la tasca que fa la nostra Càtedra de Govern Obert, Participació i Dades Obertes, PAGODA, fruit del conveni signat amb la Conselleria i que, a partir d'ara, comptarà amb aquest observatori liderat pel professor Lorenzo Cotino.

Hem de tindre molt present que el concepte de Govern Obert ve referit a la transparència i a la participació, però, a més, inclou un element molt important d'innovació tecnològica que contribueix a aconseguir un sector públic més democràtic, transparent, eficaç i sostenible.

En el context del pla d'Espanya Digital 2025, el qual serà objecte d'atenció pels millors especialistes d'Espanya en aquest espai, és important que l'Administració Pública s'adherisca a criteris “data-driven”, amb serveis personalitzats per a la ciutadania. A més, hem d'aconseguir portar avant la modernització dels processos i adaptació dels canals que implique un ús més eficaç i segur per a ciutadania i empreses, serveis més personalitzats, i una Administració Pública més simple, proactiva i col·laborativa en la cerca de les millors pràctiques i solucions a les problemàtiques que es presenten.

Estic segura que les contribucions d'aquest observatori que compta també amb la coordinació dels professors Joaquín Martín Cubas i Jorge Castellanos, abordaran les nombrosíssimes cares que implica un fenomen com és el de la digitalització, fent així una forta aposta per la innovació en el sector públic, i posicionant la universitat, la Generalitat i el territori valencià com a capdavanters, també, en aquest sector de coneixement i innovació.

Saluda de Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

L’Observatori que posa a la vostra disposició la Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data és una eina útil que servirà tant per contribuir a l’anàlisi de l’evolució de la digitalització en el sector públic com per a la seua divulgació.

Es produeix, a més, en un moment interessant, perquè ens enfrontem ara al repte de completar la implantació de l’administració electrònica havent de superar al mateix temps l’escull que suposa l’escletxa digital, amb els efectes que pot produir d’exclusió de part de la nostra ciutadania per les seues dificultats d’accés als coneixements o els mitjans que requereix l’actual procés d’innovació tecnològica.

En aquest sentit, aquest Observatori permetrà posar a l’abast del conjunt de la ciutadania el coneixement i l’experiència acumulada per diversos especialistes i professionals en matèries com l’obertura de dades per a la seua reutilització en la creació de nous productes i aplicacions, l’ús de la intel·ligència artificial per a la millora en la prestació de serveis o l’ús de les tecnologies de la informació per al foment de la participació i la transparència en la gestió.

En definitiva, el tractament de totes aquestes qüestions des de diversos àmbits i perspectives multidisciplinars contribuirà a millorar tant la informació com la formació en competències digitals, però també a una millor comprensió dels problemes que se’n deriven. La situació de pandèmia en què ens trobem actualment ha avançat i ha accelerat el procés de digitalització amb efectes que encara estan per descobrir en el seu complet recorregut i que afecten diferents àrees de la nostra vida social, des de l’oci i l’entreteniment a les exigències de la producció i el mercat laboral, passant per les comunicacions interpersonals i les necessitats educatives i sanitàries de la població. Ens trobem en un moment de canvi que requereix el desenvolupament d’unes capacitats digitals que servisquen per contribuir a una societat més cohesionada, justa i equilibrada.

Aquesta és la finalitat que han de perseguir les polítiques públiques, i en aquest objectiu s’emmarca el conveni de col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat de València, per al funcionament de la Càtedra PAGODA, fruit del qual naix aquest Observatori.

 

Saluda de Joaquín Martín Cubas, codirector de la Càtedra PAGODA

 

Com a codirector de la càtedra PAGODA tinc la satisfacció de saludar la posada en marxa de l'Observatori de la Transformació Digital del Sector Públic el principal objectiu del qual és contribuir a la conformació d'un millor servei públic des de l'administració i els governs gràcies a la digitalització de les nostres comunicacions i processos administratius, al mateix temps que s'aconsegueix una millor governança democràtica que compte amb tots i amb totes.

La Càtedra PAGODA de Govern Obert, Participació i Dades obertes és fruit de conveni entre la Universitat de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. El seu principal objectiu és fomentar, desenvolupar i fer tasques d'investigació, divulgació, formació i transferència de coneixement a la societat en relació als àmbits de la transparència, la participació ciutadana i el govern obert; i fer-ho a través d'una mirada interdisciplinària que reuneix consideracions ètiques, politològiques, socials, jurídiques i tècniques relacionades amb les dades obertes i les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la gestió dels governs i els problemes socials.

En relació amb tots aquests temes i des d'aquestes perspectives, la càtedra ve impulsant des de 2016 projectes d'investigació, congressos nacionals i internacionals, monografies, revistes monogràfiques, guies, jornades metodològiques, cursos i seminaris formatius, trobades, aplicacions electròniques al servei del govern obert, … A totes aquestes iniciatives s'uneix ara aquest Observatori de la Transformació Digital del Sector Públic amb la intenció de fer un pas més en la consolidació d'un canvi de model en el govern de les nostres societats, un model més inclusiu i participat, però també més eficaç, eficient i sostenible. Al cap i a la fi, l'objectiu últim de la Càtedra és ajudar en la millora del rendiment de les nostres institucions democràtiques contribuint a la conformació d'una cultura política més oberta a la participació ciutadana i a la rendició de comptes i assumpció de responsabilitats per part dels responsables del sector públic. L'Observatori és una peça de singular importància en la persecució d'aqueix objectiu i, sens dubte, està cridat a tindre un gran impacte en la transformació de les nostres formes de conducta en la gestió dels assumptes públics.

Joaquín Martín Cubas

 

Saluda de Lorenzo Cotino Hueso, Director de l'Observatori