University of Valencia logo Logo Central Unit for Research in Medicine (UCIM) Logo del portal

El Consell de Direcció visita la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

  • Office of the Principal
  • October 2nd, 2019
Image de la noticia

Membres del Consell de Direcció visitaren, en el matí del 2 d’octubre, les instal·lacions de l’estructura mixta de suport a la recerca en Medicina que té la seua seu a la Facultat de Medicina

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre, el vicerector d’Investigació Carlos Hermenegildo i el gerent de la universitat Juan Vicente Climent visitaren el passat 2 d’octubre les instal·lacions de la Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM) acompanyats del degà de la Facultat de Medicina Francisco Javier Chorro, membres de l’equip deganal i el coordinador de la unitat, el catedràtic de Fisiologia Pascual Medina.

La UCIM és un servei general universitari, una estructura mixta de suport a la recerca, que depén funcionalment del vicerectorat d’Investigació, pertany al Servei Central de Suport a la Recerca Experimental (SCSIE) de la Universitat de València i es troba adscrit a l’Institut de Recerca Sanitària INCLIVA. Així, la UCIM posa a disposició de la comunitat investigadora i la societat serveis cientificotècnics d’avantguarda amb aplicació en biomedicina en 11 àmbits diferents.

A la visita que ha tingut lloc a la Facultat de Medicina, el coordinador de la unitat, el professor Pascual Medina, ha informat el Consell de Direcció de les activitats que es duen a terme a les instal·lacions, el valor afegit de l’existència de serveis centrals d'investigació i les millores en infraestructures necessàries i en procés de construcció.

En aquest sentit, la rectora de la universitat M. Vicenta Mestre ha volgut remarcar “la importància de la investigació en Medicina, així com la interconnexió i diàleg entre la universitat, els seus serveis centrals d’investigació, i altres institucions, i l’optimització de recursos i l’aprofitament al màxim dels recursos materials i humans d’excel·lència amb què comptem a la Universitat de València”.