Logo de la Universdad de Valencia Logo CSIF. Secció Sindical Logo del portal

Normativa de la UV

Referencia Normativa Documento(s)
DCV 128/2004

DECRETO 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueban los Estatutos de la Universitat de València. DECRETO 45/2013, de 28 de marzo, del Consell, por el que se modifican los Estatutos de la Universitat de València.

ACGUV 152/2019

Barems per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 184/2012

Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 30-VII-2012)

ACGUV 275/1991

Barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball en la Universitat de València. (J.G. 22-X-1991, per a sustitució del barem aprovat en Junta de Govern de 27-XI-1988. Interpretació de l'apartat de coneixements de valencià, AJGUV 1998/214 de 21-VII-1998)

AUV 2/2008

Altres 2/2008. Criterios sobre el cambio de puesto de trabajo y turnos

AUV 1/2000

Altres 1/2000. Logaritmo neperiano, que se utiliza para los concursos de traslado