Logo de la Universitat de València Logo Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia Logo del portal

Codi programa: 3142

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-neurociencias

Organització:Facultad de Ciencias Biológicas

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr Enrique Lanuza Navarro

Places ofertes de nou ingrés:40 plazas

Objectius: L'objectiu principal del programa és elaborar i defensar una tesi doctoral en neurociències. En aquest procés, l’estudiant ha d'adquirir una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació, que els permeta reeixir en contextos amb poca informació específica, trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex, dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement, etc. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: El programa de doctorado en Neurociencias cubre un área de conocimiento. El parlamento español, de hecho, ha declarado 2012 como año de la Neurociencia en España. Dentro del campo de la biomedicina, la neurociencia ocupa un lugar relevante, por ejemplo, el reto de investigación que suponen enfermedades neurodegenerativas como las enfermedades de Alzheimer o Parkinson requieren de un importante esfuerzo material y humano. En el aspecto humano va a ser necesaria la formación de científicos altamente cualificados que cubran las plazas posdoctorales que los equipos de investigación doten en los próximos años. Al margen de la empleabilidad en otros centros de investigación, la mayor parte de los centros de investigación de la ciudad de Valencia mantienen grupos de investigación en Neurociencias y participan en la presente propuesta de doctorado.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: enrique.lanuza@uv.es