Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Activitat Física i Esport Logo del portal

Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2178

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: https://www.uv.es/master-investigacion-actividad-fisica-deporte

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultad de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Devís Devís (Director)
M. Cristina Blasco Lafarga
Luis Millán González Moreno
Juan Pedro Molina Alventosa
Víctor Pérez Samaniego
Mª Dolores Navarro Sanmartín (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Històricament, les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CCAFD) han basat la seua activitat formativa en la preparació de professionals que poguessin treballar amb les eines generades per altres camps de coneixement afins (per exemple, medicina, psicologia, pedagogia). Aquesta situació va permetre avançar al nostre camp, formant professionals que utilitzaven eines construïdes i pensades per a altres àmbits aplicats. No obstant això, des de l'últim terç del segle XX les CCAFD han començat a generar coneixement propi que no només és emprat pels nostres egressats, sinó que aporten solucions a altres àmbits professionals. Això és degut a la gran aplicabilitat del coneixement científic del nostre camp a la vida quotidiana de les persones, ja sigui per millorar la seva qualitat vida, prevenir i tractar malalties, millorar l'educació, regular i controlar l'entreteniment i rendiment esportius o per millorar la gestió de l'activitat física i l'esport.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Jose.Devis@uv.es