Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Activitat Física i Esport Logo del portal

Codi programa: 3172

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-activitat-fisica-esport

Organització:Departament d'Educació Física i Esportiva

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València

Coordinador/a del programa:Luis Millán González Moreno

Places ofertes de nou ingrés:25

Llengües utilitzades en el programa:Castellà, valencià i anglès

Objectius: L'objectiu del programa és formar doctors en el camp de les ciències de l'activitat física i l'esport. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior: comprensió sistemàtica del camp d'estudi i domini d'habilitats i mètodes d'investigació; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció:

Es tracta de l'únic programa de doctorat de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que s'imparteix a la Universitat de València i un dels pocs de l'Estat espanyol amb voluntat d'atraure estudiants del seu entorn d'influència (europeus i llatinoamericans), tal com el reflecteixen els percentatges de tesis i matriculats en el màster que són estrangers i s'han indicat anteriorment. A més, aquest doctorat ofereix la possibilitat de donar continuïtat de formació investigadora als estudiants dels dos màsters i també a les necessitats investigadores del professorat del Departament d'Educació Física i Esportiva i de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València. Així ho avalen diferents indicadors de productivitat del col·lectiu principal de professors del Departament que sustenta els màsters i aquest doctorat.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: luis.m.gonzalez@uv.es