Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Economia Internacional i Turisme Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 52

Crèdits optatius: 8

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 24

Codi titulació: 2166

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://iei.uv.es/master/

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Juan Pallardó López (Director)
Vicente Esteve García
José Pla Barber
Haydeé Calderón García
María Feo Valero
Gertrudis Inés Cubells Raga (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster Internacionalització econòmica: gestió del comerç internacional ofereix el conjunt de coneixements, tècniques i eines necessàries per a establir i desenvolupar les línies de política i estratègia comercial internacional que més s’adapten a les necessitats d’una empresa amb vocació d’elaborar o perfeccionar un sòlid procés d’internacionalització. Tot això, a més, reforçat per la presència d’un component significatiu d’anàlisi de l’economia que envolta el procés de globalització de les empreses. També es dóna resposta a les necessitats d’institucions, nacionals i internacionals, de promoció, regulació i anàlisi del comerç internacional. La situació econòmica actual planteja un repte d’excepcional magnitud a les institucions públiques, les entitats financeres, les empreses no financeres i a tots els professionals que tenen responsabilitats en aquestes instàncies. Aquests professionals es veuen obligats a respondre a factors tals com ara: la necessitat de modificar les estratègies d’internacionalització; la constant pressió d’una competència internacional creixent (però també de majors oportunitats en nous mercats); la responsabilitat de discriminar entre una multiplicitat d’opcions d’inversió, real i financera, moltes vegades d’elevada dificultat de valoració; l’obligació d’estudiar les debilitats, de modificar i d’adaptar-se en matèria comptable, auditora i de regulació; la conveniència de coordinar polítiques micro i macroeconòmiques. Per tant, les noves generacions que es desitgen incorporar al mercat laboral internacional, global en el seu funcionament, en les seues responsabilitats i en els seus objectius, han d’estar preparats per a la interminable llista de reptes, alhora que d’oportunitats, que es presenten. Per a això, s’ofereix una formació específica amb una orientació explícitament internacional que aprofundeix en els coneixements previs i capacita per a submergir-se en aquest món econòmic nou.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Economia Internacional i Turisme

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Vicente.Pallardo@uv.es