Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Economia Internacional i Turisme Logo del portal

Codi programa: 3115

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-economia-internacional-turisme

Organització:Instituto de Economía Internacional

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València (UVEG)

Coordinador/a del programa:Dra. Dña. Gloria Berenguer Contri

Places ofertes de nou ingrés:5 plazas

Objectius: L'objectiu del programa és desenvolupar recerca i transferència de coneixement en economia internacional i turisme. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior: comprensió sistemàtica del camp d'estudi i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció: Algunas de las áreas de mayor relevancia científica en el campo de la economía son las referidas a las relaciones internacionales y al turismo. Las economías alcanzan su mayor grado de madurez cuanto más abiertas están al exterior, tanto desde el punto de vista de los flujos reales (bienes, servicios y personas), como financieros (medios de pago y reserva). La investigación en áreas como el comercio internacional, el turismo, la política comercial, la integración financiera, el marketing internacional de la empresa, la estrategia de internacionalización, el transporte y logística internacional, los medios de pago y financiación internacional, entre otras líneas más específicas sobre procesos de integración que toman como referencia la Unión Europea, constituye un amplio espacio de investigación de especial relevancia en el contexto de integración europeo que tradicionalmente ha tenido un déficit en los estudios universitarios que se pretende cubrir con el programa de doctorado presentado.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: gloria.berenguer@uv.es