Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Economia Internacional i Turisme Logo del portal

ESPAIS

Els espais de la nostra Universitat, com l'edifici on es troba situat l'Institut d'Economia Internacional, estan dissenyats per a satisfer els criteris d'accessibilitat universal (d'acord amb la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat). Les instal·lacions estan dotades dels més recents mitjans tecnològics, en particular la connexió sense fil a xarxa.
Pel que respecta als béns immobles, el Servei Tècnic i de Manteniment de la Universitat i el Vicedeganat d'Infraestructures i Economia de la Facultat d’Economia garanteixen la seua revisió, manteniment i actualització.
Quant als béns mobles (recursos informàtics, recursos de biblioteca, etc.), el Servei d'Informàtica i el Servei de Documentació i Informació de la Universitat garanteixen la seua revisió, manteniment, actualització i adquisició.

Enumeració d'Espais:

-Institut d'Economia Internacional

· Dotat de connexió sense fil a xarxa
· Aula d'Investigadors del IEI: Espai de treball per a la investigació dotat d'ordinadors, connexió a xarxa.
· Aula de Seminaris del IEI: Audiovisuals, amb accés a Internet, Pissarra, canó de Projecció

-Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

Els recursos bibliogràfics són suficients i accessibles per a cobrir el que es preveu en el nostre programa de doctorat. Ordinadors amb connexió a xarxa d'accés als estudiants. Punts de connexió (fins i tot sense fil) a la xarxa per a portàtils. El catàleg automatitzat de la nostra Universitat dona notícia dels documents bibliogràfics existents. Des d'ell es pot accedir a bases de dades electròniques, llibres electrònics, documents de treball, guies de recursos per àrea temàtiques, etc. A més, s'organitzen diferents activitats formatives específiques en col·laboració.

 

RECURSOS

La Universitat de València compta amb diverses modalitats de beques per a finançar els estudis de doctorat, la residència dels estudiants i la seua mobilitat internacional.
Destaquen els següents programes propis de beques de la Universitat de València:

- Beques del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València per a estudis de doctorat “Juan Castelló” destinades a estudiants procedents de països de cooperación. (https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-becas/estudiar-uv/becas-doctorado-juan-castello-1285995594060.html)

-Beques Joves Investigadors del Programa de Cooperació 0’7 de la Universitat de València, destinades a investigadors de països vies de desenvolupament.

 (https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-becas/investigacion-uv/jovenes-investigadores-1285850662018.html)

-Ajudes per a la mobilitat del programa mobilitat erasmus postgrau (mobilitat internacional de doctorat).

 https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/relaciones-internacionales/programa-erasmus-estudios/outgoing/erasmus-postgrado-1285849566105.html#doctorado

Informació addicional sobre beques i ajudes en la pàgina web de la Escola de doctorat. (https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/admissio-matricula/beques-1285979614313.html)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

La Universitat de València, disposa del servei UVocupació la principal missió del qual és facilitar i potenciar la inserció laboral de tots els estudiants i titulats de la Universitat de València.

Es posen a la disposició dels titulats les següents eines que s'han mostrat molt eficients a l'hora de la cerca activa d'ocupació:

- Eines i tècniques de cerca d'ocupació

- Estudis d'inserció laboral dels doctorats (https://www.uv.es/uvocupacio/ca/estudis-analisis/estudis-insercio-laboral-titulats-doctors/estudi-insercio-laboral-doctorats.html)

- Possibles eixides professionals després de finalitzar els estudis de doctorat ( https://www.uv.es/uvocupacio/ca/novetats-1286047064822/Novetat.html?id=1286066728728)

- Competències i perfils més valorats

- Formació d'interés per a la inserció

- Planificació i desenvolupament de la carrera professional

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València-ADEIT (http://www.adeituv.es/empleabilidad/) desenvolupa una sèrie de serveis i programes per a potenciar el desenvolupament de competències i habilitats que propicien l'actitud emprenedora de l'alumnat, la formació pràctica en les entitats col·laboradores, així com un nivell d'informació adequat sobre oportunitats d'ocupació. Destaca el programa Motivem.

La Facultat d’Economia, compta amb dues iniciatives de suport a l'emprenedoria dels egressats universitaris:

-El club de mentors de la Facultat d’economia (https://www.uv.es/uvweb/economia/ca/facultat/club-mentors-fde/introduccio-1285967227072.html) l'objectiu del qual és millorar l'educació i el desenvolupament professional dels estudiants de postgrau.

-El club de l'emprenedor.