Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) Logo del portal

Avanços en el projecte BIOREACT

  • 1 de juliol de 2022
Científics

El grup GI2AM ja ha obtingut les primeres conclusions i continua treballant en aquest projecte que té per objecte l'anàlisi del reciclatge biològic de residus plàstics de midó.

En el marc del projecte BIOREACT “Reciclatge biològic de residus plàstics de midó mitjançant la seua fermentació a àcid làctic” (INNEST/2021/16), finançat per la Agència Valenciana de la Innovació, el grup d'investigació progressa reeixidament en la consecució de les tasques assignades. 

En aquest sentit, s'han seleccionat els ceps L. rhamnosus CECT 288 i B. coagulans DSM 2314 per a la fermentació làctica de residus de midó termoplàstic i s'està optimitzant el perfil de fermentació en reactor continu de tanc agitat amb alimentació discontínua utilitzant substrat model. 

Els resultats preliminars mostren que el rendiment d'àcid làctic obtingut mitjançant tots dos ceps bacterians és pròxim a 0.9 grams per gram de sucre consumit. 
Addicionalment, s'està participant en la investigació sobre mètodes de pretractament mitjançant l'avaluació del pretractament químic assistit per microones. Aquests assajos s'han planificat mitjançant metodologia de disseny d'experiments.

Les dades preliminars mostren una millora de fins al 80% en el rendiment de la hidròlisi a partir de residus de midó termoplàstic, però els valors relatius a la concentració de glucosa indiquen que és necessari augmentar la concentració de sucres fermentables en l'hidrolitzat.