Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) Logo del portal

GI2AM participa en el projecte "METALLON" finançat l’Agència Valenciana de la Innovació

  • 27 de novembre de 2023
Equipo UV Metallon

GI2AM participa en el projecte AVI METALLON on es dissenyaran i optimitzaran els processos de reciclatge i valorització de residus de bateríes de ión-liti per a la recuperació de metalls

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), mitjançant el programa Projectes estratègics en cooperació, ha concedit el projecte "Mètodes innovadors de reutilització i reciclat per a l' extracció de Matèries primeres d' alt valor afegit en bateries de ion liti (INNEST/2023/302)" (METALLON) a professorat del Departament d'Enginyeria Química pertanyent als Grups de Recerca en Enginyeria Ambiental (GI2AM). Aquest projecte ha sigut finançat amb un total de 483.701,32 €.

Entre els investigadors es troben Javier Álvarez, Carmen Gabaldón, Paula Marzal, Josep M. Penya-roja i Pau San Valero, del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València (https://www.uv.es/ingequim) i les entitats AIMPLAS (https://www.aimplas.es/), GDV Mobility (https://gdvmobility.com/) i Recuintec (https://www.recuintec.com/).

A més, el projecte compta amb una durada de més de dos anys, des de setembre de 2023 a desembre de 2025, i s'emmarca en les ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2023 a 2025. Així mateix, estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER.

El projecte METALLON investigarà el recondicionament i reaprofitament de Bateries de Ion Liti (LIBs) en diferents sectors com la mobilitat o elèctric-electrònic. Així mateix, es dissenyaran i optimitzaran els processos de reciclatge i valorització de residus de LIBs mitjançant la millora i investigació de les tecnologies i processos involucrats en la separació i recuperació de metalls, minerals i altres materials d' alt valor.

En concret, els investigadors del Departament d'Enginyeria Química investigaran la capacitat biolixiviant de diferents microrganismes per a la recuperació de diferents metalls presents en els residus dels LIBs.

Logo AVI-EU