Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) Logo del portal

RECIMAP obté resultats molt prometedors

  • 21 d’abril de 2023
Image de la noticia

El projecte RECIMAP avança exitosament, obtenint-se resultats prometedors en l'obtenció de sucres fermentables després de la hidròlisi de la fracció cotó i el reciclat químic de la fracció polièster.

En el marc del projecte RECIMAP "Reciclat de residus plàstics complexos de mescles cotó-polièster" (INNEST/2022/205), finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació i la Unió Europea a través dels fons FEDER, el grup d'investigació progressa exitosament en el desenvolupament de les tasques assignades. En aquest sentit, s'ha creat una col·lecció de líquids iònics per a l'estudi de la dissolució selectiva de la fracció cotó de mescles complexes de cotó/polièster, la qual cosa permetrà l'obtenció de sucres fermentables després de la hidròlisi de la fracció cotó i el reciclat químic de la fracció polièster. Els resultats indiquen que alguns d'aquests líquids iònics tenen la capacitat de dissoldre selectivament el cotó de les mescles de teixit d'una forma ràpida i senzilla sense degradar la fracció polièster dels teixits. Per aquest motiu, aquest procés permet la posterior recuperació del polièster sense rastres de cotó facilitant el seu final reciclat. Addicionalment, els resultats preliminars de la hidròlisi enzimàtica del cotó recuperat mostren que l'obtenció de sucres fermentables després de la recuperació del cotó dissolt augmenta en més d'un 400% respecte al residu sense tractar.

Logo AVI-UE