University of Valencia logo Logo Valencian School of Innovation LABORA-Universitat de València Logo del portal

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) i la Universitat de València, han signat un conveni de col·laboració per a l’impuls de les activitats del programa Escola Valenciana d’Innovació LABORA - Universitat de València, d’ara endavant EVInnova LABORA-UV.

Aquesta aula d'emprenedoria naix amb la finalitat, entre d’altres, de crear un espai estable d’innovació pública entre els professionals de LABORA i l’estudiantat universitari que contribuïsca a la formació, el desenvolupament i la millora contínua de l'estratègia valenciana de formació per a l'ocupació, col·laborant amb els plans de formació de LABORA i en el disseny d'una metodologia que permeta desenvolupar un programa de captació, formació de talent i validació de pràctiques innovadores en matèria de formació professional per a l'ocupació dirigida a:

  • Les treballadores i els treballadors públics involucrats en els processos de disseny, implantació i avaluació de la formació professional per a l'ocupació
  • L'estudiantat que desitge accedir a formació complementària per a desenvolupar una carrera professional en les administracions públiques, possibilitant l'adquisició de competències en intraprenedoria i l'anàlisi d'experiències i nous estils de gestió pública

VISIÓ I OBJECTIUS

EVInnova LABORA-UV vol distingir-se i ser reconeguda en el futur per la seua aposta per la innovació a través de la contribució transformadora de les persones i, en l’àmbit de l’esmentat conveni, té com a objectius específics:

  1. Facilitar a l'estudiantat formació complementària i experiència pràctica que permeta la comprensió de l'estructura organitzativa de les administracions públiques i de la seua cadena de valor, desenvolupant competències i habilitats relacionades amb la intraprenedoria i amb el desenvolupament d'un perfil innovador
  2. Impulsar l'estudi de canals específics i de noves fórmules organitzatives que persegueixen impulsar processos de: (1) Intraaprenentatge (formació en innovació), (2) Intraprenedoria (creació i innovació) i (3) Reconeixement (validació per part de l'administració de les solucions plantejades) entre els treballadors i treballadores públics involucrats en els processos disseny, implantació i avaluació de la formació professional per a l'ocupació