Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Principals canvis en la matrícula 2019

  • 5 de maig de 2019
Full de la matrícula

Enguany, la matrícula de l’escola d’estiu i la del menjador es fa de manera simultàniament. Això vol dir que primer de res s’ha de formalitzar la matrícula de l’escola d’estiu i, a continuació, ja es pot omplir la matrícula del menjador mitjançant un formulari específic que també hi haurà penjat a ENTREU.

Principals novetats quant a la documentació que cal aportar:

  • Quan no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, el justificant de recepció de la matrícula s’ha de lliurar degudament signat per tots dos progenitors.
  •  En cas que el o la participant tinga necessitats específiques (amb independència que necessite o no suport), s’ha de lliurar una fitxa de necessitats específiques, que és diferent de la fitxa mèdica. Aquesta fitxa permetrà que l’equip de coordinació i animació conega millor les característiques d’aquests participants i adapten les propostes educatives a la diversitat de les maneres d’aprendre, de ser i de relacionar-se d’aquests participants.
  • Pel que fa als participants que requerisquen l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, les famílies o els representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa. Per tant, és obligatori lliurar el consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat, seguint el model que està penjat al blog.