Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Tens por de parlar en públic?

  • 21 de novembre de 2022
Image de la noticia

Hi ha persones que tenen dificultats i pateixen ansietat quan han de parlar davant dels altres. En l'activitat universitària és freqüent presentar treballs davant companys, tant si som estudiants, com si formem part de l'equip docent, o realitzem qualsevol altra activitat que ens demande exposar. Davant aquestes situacions, les persones generalment utilitzen diferents estratègies per a salvar la situació i en nombroses ocasions eviten realitzar l'activitat. Aquesta actitud pot tindre conseqüències importants en el desenvolupament personal i professional podent perdre ofertes d'ocupació o millores en el currículum.

Aquesta preocupació, pot convertir-se en por parlar en públic sent una de les formes d'ansietat més freqüents. En l'actualitat tant el Manual Diagnòstic Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM -5), com la Classificació Internacional de les Malalties (CIE 11) el recullen dins dels Trastorns d'Ansietat Social.
Pot anar des d'una lleu inquietud fins a una por paralitzant.

Alguns estudis indiquen que entre el 70% i el 75% de la població pateix d'ansietat en enfrontar-se a aquestes situacions.

Parlar en públic és una habilitat que es pot entrenar. En la Clínica de Psicologia avaluem i tractem aquest tipus d'ansietat. Per a això estudiem les característiques de la persona que ho presenta, tant les seues dificultats com els seus recursos, com comunica tant a nivell no verbal com verbal, la seua actitud, les habilitats que caldria millorar i amb tot això establim un pla d'intervenció.

Dins de les possibles causes que podem trobar de la por parlar en públic, estan les nostres creences personals, la necessitat de mostrar-nos perfectes davant dels altres, la por al ridícul, al què diran. La part del nostre sistema nerviós més primitiu fa que ens sentim vulnerables.

En general, les intervencions que s'han mostrat més eficaces han sigut aquelles que inclouen diverses tècniques que aborden tant l'activitat motora, com la cognitiva i la fisiològica. Els estudis ens indiquen que les tècniques cognitiu comportamentals, que combinen entrenament en relaxació, reestructuració cognitiva i exposició en viu, han obtingut bons resultats.

En la mesura que els usuaris coneixen que la seua ansietat té solució o fins i tot poden millorar la seua forma d'enfrontament més persones estan acudint al nostre servei, i milloren la seua qualitat de vida considerablement.