Logo de la Universitat de València Logo Innocampus Logo del portal

Congrés multidisciplinar InnoFUTUR

InnoFUTUR 2021 

Congrés multidisciplinari sobre desenvolupament sostenible i noves perspectives mediambientals

 

LLIBRE D'ACTES

 

Els pròxims dies 25, 26 i 27 de novembre tindrà lloc un congrés híbrid (presencial/virtual) sobre desenvolupament sostenible dirigit a l'alumnat i professorat de la Universitat de València i a totes les persones interessades en el tema. La participació en el congrés és gratuïta.

El congrés comptarà amb tres sessions:

 • Dijous 25 de novembre: sessió presencial a la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà” on obrirem el congrés amb una ponència inaugural a càrrec d'Andreu Escrivà i on els autors i autores hauran de presentar els seus pòsters als assistents del congrés. S'entregaran uns premis als millors pòsters del congrés.
 • Divendres 26 de novembre: els pòsters seran exposats en l'hall de la Facultat de Farmàcia perquè puguen ser exhibits a la resta de la comunitat universitària del Campus de Burjassot.
 • Dissabte 27 de novembre: sessió en línia on podrem escoltar les presentacions dels ponents, que abordaran diferents aspectes de la temàtica com a canvi climàtic, contaminació atmosfèrica i energies renovables, entre altres.

Inscripció

La inscripció és gratuïta i es realitzarà mitjançant el següents enllaços

En cas de pertanyes a la UV, per a inscriure-us al congrés i assistir a la sessió en línia necessitareu un compte Teams enllaçada amb el compte institucional UV/Alumni. A continuació hi ha unes instruccions per a crear el vostre compte Office365/Teams associat al vostre compte UV:

A tots els inscrits se'ls enviarà informació detallada sobre com connectar-se a la sessió.

Tots els assistents al congrés rebran un certificat acreditatiu d'assistència.

Format

El congrés InnoFUTUR serà format híbrid. La sessió del dia 25 de novembre serà presencial a la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”. La sessió del dia 27 de novembre serà virtual i les sessions es retransmetran en directe mitjançant la plataforma Teams. Es donarà la possibilitat de realitzar preguntes als ponents en directe.

Agenda

Dijous, 25 de novembre (Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”, Campus de Burjassot)

12:00-12:15                    Inauguració del congrés a càrrec de la Rectora Magnífica de la Universitat de València i lliurament del premi Innocampus Explora a la Multidisciplinarietat en el TFG.
12.15-13.00                   Sessió de matí de pòsters i debat amb els autors i autores
13.00-14.00                   Ponència Plenària d'Andreu Escrivà
14.00-15.00                   Descans per a menjar
15.00-16.00                   Sessió de vesprada de pòsters i debat amb els autors i autores

Divendres, 26 de novembre (Hall de la Facultat de Farmàcia, Campus de Burjassot)

11.30-17.30                   Exhibició dels pòsters en l'hall de la Facultat de Farmàcia.

Dissabte, 27 de novembre (en línia, via Teams)

09:30-09:45                    Benvinguda
09:45-10:15                    Caterina Coll Lozano (PERSEO Biotechnology S.L.)
10:15-10:25                    Torn obert de preguntes
10:25-10:55                    Ana Isabel Ares Pernas (Universidade da Coruña)
10:55-11:05                    Torn obert de preguntes
11:05-11:35                    Cristina Gimeno (CEAM, Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo)
11:35-11:45                    Torn obert de preguntes
11:45-12:00                    Descans
12:00-12:30                    Jorge Tamayo Carmona (AEMET, Agencia Estatal de Meteorología)
12:30-12:40                    Torn obert de preguntes
12:40-13:10                    Javier Claros (Ciclagua, Grupo Simetría)            
13:10-13:20                    Torn obert de preguntes
13:20-13:50                    Luis del Romero Renau (Universitat de València)
13:50-14:00                    Torn obert de preguntes
14.00-14:15                    Clausura

Sessió de Pòsters

L'alumnat i professorat de la Universitat de València inscrit en el congrés podrà participar en la sessió de pòsters. El treball haurà de ser original, a pesar que els resultats o informació present en el pòster provinga d'experiències no realitzades pels autors o autores.

És necessari que els autors o autores dels pòsters envien el pòster i un breu resum per correu electrònic (abstract) a innocampus@uv.es.

Per al resum (abstract) s'utilitzarà el model que trobaran en el següent enllaç:

Preparació dels pòsters

El pòster haurà d'incloure els següents apartats:

 • Títol
 • Autors o autores
 • Resum
 • Introducció
 • Desenvolupament
 • Conclusions
 • Referències
 • Agraïments (si escau)

Els pòsters hauran de tindre grandària A0 (84.*1x118.9 cm), cal tindre-ho en compte a l'hora de dissenyar el pòster en el programa que s'utilitze (exemple: Powerpoint). La impressió dels pòsters serà a càrrec de Innocampus-Explora. Els pòsters estaran disponibles el dia 25 de novembre i seran col·locats a la Biblioteca de Ciències per l'organització de Innocampus-Explora.

La data límit de presentació del treball serà el 19 de novembre a les 23.59. Els autors indicaran la seua disponibilitat per a presentar els pòsters en la sessió de matí o de vesprada del 25 de novembre. Es requerirà la presència de, almenys, un autor o autora per a presentar els pòsters. Els pòsters seran avaluats per un comitè científic format pel professorat responsable del projecte Innocampus Explora. S'informarà sobre l'acceptació dels pòster abans del 22 de novembre. Així mateix, els pòsters també seran exhibits el dia 26 de novembre en l'hall de la Facultat de Farmàcia. No es requerirà la presència de cap dels autors o autores en aquest dia. Finalment, els pòsters estaran disponibles en PDF en la web de Innocampus per a la seua posterior consulta una vegada finalitzat el congrés.

Els autors i autores dels pòsters rebran un certificat acreditatiu de la seua participació en el congrés, i els seus treballs formaran part del Llibre d'Actes del congrés.

S'oferiran 3 premis als millors pòsters. Els pòsters guanyadors rebran una targeta regal de la Tenda de la Universitat de València per valor de 100 euros i un llibre d'Andreu Escrivà. Podeu consultar les bases dels premis en el següent enllaç:

Podeu descarregar-vos el logo del congrés en el següent enllaç:

A més a més, al següent enllaç hi ha uns consells sobre la elaboració de pòsters científics:

Guanyadors Premis Pòster InnoFUTURO

Actualització 27/11/2021
Fidel a la raó de ser de Innocampus, s'han avaluat els pòsters valorant especialment el caràcter multidisciplinari dels treballs. Els següents treballs han sigut els premiats:

 • Ángela Fernández Molina-Prados, Álvaro González Bernal, Claudia Sánchez Arnau, Israel Verdú Pérez i Nuria de Zuzuarregui Echevarria pel seu pòster Joker Potato: La patata contra la malnutrición.
 • Miriam Caballero Cerveró i Valeria Zinchuk pel seu pòster  Green Pharmacy.
 • Eva Navarrete, Valentina Kempers i Mar Royo pel seu pòster Impact of Eutrophication of the Mar Menor on Human Health.

Dates Límit

19 de novembre                     Data límit per a la presentació de pòsters
24 de novembre                     Data límit per a la inscripció en el congrés

Resum de les ponències

¿Y ahora yo qué hago? Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción.
Andreu Escrivà.
Divulgador ambiental especializado en cambio climático.
El cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Lo hemos oído mil veces, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo tengo que actuar en medio de mensajes apocalípticos y culpabilizadores? ¿Sirve de algo que yo cambie si no cambia el sistema económico? ¿Qué tiene que ver una semana laboral de cuatro días con una cebolla  nvuelta en plástico? Ante la avalancha de información nos sentimos impotentes, vasallados. Y a la vez, necesitamos hacer algo, porque esto nos importa, pero no existe una solución mágica frente al cambio climático. No obstante, puedes hallar herramientas para activarte a ti mismo e impulsar el cambio en los demás. Con tiempo, con esperanza y con audacia.

PERSEO Biotechnology: Biorrefinería de residuos
Caterina Coll Lozano
. CEO, PERSEO Biotechnology.
PERSEO Biotechnology nace como empresa de ingeniería biotecnológica especializada en el desarrollo de procesos para la valorización de la fracción orgánica y celulósica de residuos urbanos o industriales en nuevos productos biobasados de valor añadido: biocombustibles, bioenergía y bioproductos, empleando la propia tecnología patentada y el know-how de la empresa.  Durante esta ponencia se presentará la importancia de la aplicación de la economía circular en la gestión de residuos y se presentarán proyectos focalizados en el concepto de biorefinería Urbana.

Plásticos y sostenibilidad: Contribuciones en investigación y docencia. 
Ana Isabel Ares Pernas.
Laboratorio de Plásticos-Centro de Investigaciones Tecnológicas (Universidade da Coruña).
Muchas de las acciones que en los últimos años se están desarrollando en el Laboratorio de Plásticos (Labplast) de la Universidade da Coruña (UDC) están orientadas a investigar y desarrollar nuevos materiales plásticos que sean más medioambientalmente sostenibles, así como a la revalorización de residuos procedentes de distintos sectores (industrial, pesquero, doméstico, etc.) para la obtención de nuevos productos o para el desarrollo de materiales compuestos con altas prestaciones. En paralelo las docentes de Labplast trabajan con el estudiantado del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto distintos objetivos de desarrollo sostenible contribuyendo a su formación como futuros diseñadores medioambientalmente responsables. En esta charla haremos una breve introducción de las distintas investigaciones y actividades llevadas a cabo desde Labplast en estos dos ámbitos los últimos años. 

Atmosfera y ecosistemas: investigación, innovación y desarrollo en la fundación CEAM
Cristina Gimeno Colera.
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FUNDACIÓN CEAM).
Las actividades del CEAM incluyen la investigación básica orientada a la resolución de los problemas medioambientales prioritarios y el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en el ámbito de la meteorología, dinámica y química atmosférica, calidad del aire y ecosistemas mediterráneos. La investigación de la Fundación CEAM se centra en dos grandes áreas entre las que se establecen sinergias. La atmósfera, estudiando desde la dinámica de los contaminantes a la química atmosférica, y los ecosistemas, estudiando su vulnerabilidad a diferentes eventos (incendios, sequías, contaminación) y su posible restauración. En esta charla haremos un breve repaso de la investigación y de algunas de las actividades más recientes desarrolladas por el CEAM en estas áreas.

Perspectiva y evidencias del cambio climático en la comunidad valenciana
Jorge Tamayo Carmona.
Meteorólogo, delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana.
En las últimas décadas se ha venido observando un cambio en las condiciones climáticas de la Comunidad Valenciana, coherentes con las proyecciones que han venido mostrando los diferentes informes del IPCC, como es el indudable aumento de la temperatura del aire, de la temperatura superficial del Mediterráneo la tendencia o el incremento de la intensidad de las precipitaciones. Las diferentes proyecciones de los escenarios climáticos marcan las tendencias de estos parámetros según los posibles escenarios de emisiones previstos.

Ciclo integral del Agua: del tratamiento a la valorización
Javier Claros.
Responsable de Innovación y Tecnología, Ciclagua, Grupo Simetría.
Como sociedad "avanzada" no nos queda otra alternativa que hacer uso eficiente de los recursos de los que disponemos, por lo que resulta necesario un cambio de paradigma en la gestión de los recursos hídricos: pasar del tratamiento de residuos a su valorización integral es fundamental. En este camino el uso de las tecnologías es clave, ya no sólo implementando nuevos procedimientos y técnicas más eficientes, sino haciendo uso adecuado de la información para la toma de decisiones y la optimización de procesos. La visión holística con grupos de trabajo multidisciplinar es otro de los factores clave para asegurar el éxito en esa transición.

Cap a un desenvolupament realment sostenible i una transició ecosocial i ambientalment justa al nostre territori
Luis del Romero Renau.
TU de Geografia a la Universitat de València, docent al grau de ciències ambientals i representat de l'associació de recerca-acció Recartografías.
La pandèmia i un seguit d'esdeveniments extraordinaris entre períodes de sequera i de precipitacions torrencials ens recordem que estem entrant en una era de col·lapse climàtic que necessàriament requerirà de canvis estructurals cap a una transició ecològica. El canvi climàtic és ja una realitat palpable davant la qual podem sumar moltes petites accions d'adaptació i mitigació. A títol d'exemple mostrarem el que fem a l'associació Recartografías a un medi rural biodivers i en despoblació.

Comitè científic
Rafael García Gil
Joan Vila Francés
Javier Pereda Cervera
Nuria Garro Martínez
María Jesús Hernández Lucas
M. Amparo Díez Ajenjo
María Luisa Cervera Sanz
Rafael Ibañez Puchades
Daniel Tordera
Adina Iftimi
Enric Cosme Llópez
Inmaculada García Robles
Inmaculada Quilis Bayarri

Comitè organitzador
Rafael García Gil
Joan Vila Francés
Javier Pereda Cervera
Nuria Garro Martínez
María Jesús Hernández Lucas
M. Amparo Díez Ajenjo
María Luisa Cervera Sanz
Rafael Ibañez Puchades
Daniel Tordera
Adina Iftimi
Enric Cosme Llópez
Inmaculada García Robles
Inmaculada Quilis Bayarri
Raquel Bezares García
Inés Esteve Mompó
Eva Limorti Garrido
Emilio Munera Moreno
Borja Puchol Forés
Andrea García Yuste
Marta Serrano López
Irene Carrasco Hernández
Ainhoa Martín Polo
Javier Sanabria Montalbán
Chayma Boussouf Lachkar
Guillermo Arjona Gálvez
Andreu Benavent Montell
Sergio García Genís
Adrian Lambies Asensio
Carla Catalá Cháfer
Juan Carlos Santamaría Pedrón

Contacte