Logo de la Universitat de València Logo Innocampus Logo del portal

Presentació

Innocampus explora Burjassot-Paterna és un projecte-plataforma d'unió i coordinació entre els centres del campus de ciències que té com a objectiu la creació de grups multidisciplinaris d'estudiants de Burjassot-Paterna.

Proposem o donem suport a iniciatives que generen contacte entre els estudiants de diferents centres i que promocionen la cultura multidisciplinar.

El projecte, que va començar al curs 2015-2016, compta amb representants (professors i alumnes) de tots centres del Campus per a crear una xarxa de col·laboració que ens permeta dur a terme les activitats multidisciplinars proposades pels propis representants o, el que podria ser encara millor, dels estudiants del Campus.

Posem a disposició d'aquestes activitats els recursos de què disposem com a Campus, com poden ser espais, contactes, coneixement, publicitat, et ...

També comptem amb recursos econòmics propis per a subvencionar les activitats. Pensem que la unió fa la força i que és necessària la interdisciplinarietat en el món actual i en la nostra societat. També apostem per les noves tecnologies i les xarxes socials: busca'ns a twitter i Facebook.

T'animem a participar i innovar!