Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Convenis de Col·laboració

CURS SOBRE DELINQÜÈNCIA ECONÒMICA I PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

Entitats participants: Empresa pública Divalterra i l'Institut de Criminologia i Ciències Penals de l'U.V.

Duració: 90 hores.

Objete: Ha conclòs el curs sobre Delinqüència Econòmica i Prevenció de Riscos Penals (Compliance) que membres del Departament de Dret Penal i de l'Institut de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València han impartit a l'empresa pública Divalterra a conseqüència de la subscripció d'un contracte de formació entre totes dues entitats. L'Institut de Criminologia i el Departament de Dret Penal han desenvolupat en els últims anys investigacions dirigides a afavorir majors quotes de bon govern i transparència en el sector públic amb l'objectiu fonamental de previndre les pràctiques corruptes. En aquest sentit, la reforma operada en el Codi Penal per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, ha insistit en la necessitat que les persones jurídiques reforcen els seus processos formatius comptant amb programes estructurats de compliance. És per això que amb aquest curs que ara conclou s'ha possibilitat l'elaboració de processos estratègics que, des d'una cultura de gestió de riscos i lideratge ètic, faciliten als professionals de Divalterra previndre i evitar eficaçment els comportaments delictius que pogueren relacionar-se amb el desenvolupament de les seues variades activitats empresarials.

APROFITAMENT PER A LA INVESTIGACIÓ DE RESULTATS D'INTERVENCIÓ (TRACTAMENTS) SOBRE PENATS, TANT EN MEDI OBERT COM EN MEDI TANCAT.

 

Entitats participants: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – Associació  PREVEN3

Període: 28/06/2016 -28/06/2021

Objecte: L'objecte del present conveni és establir les bases per a la col·laboració entre D. Enrique J. Carbonell Vayá, Professor Titular del Departament de Psicologia Bàsica i Secretari de l'Institut Universitari de Recerca en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València  i l'associació PREVEN3 sobre "aprofitament per a recerca de resultats d'intervenció (tractaments) sobre penats, tant al medi obert, com al medi tancat".

 


PROJECTE PILOT DE MEDIACIÓ PENAL INTRAJUDICIAL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA.

 

 

Entitats participants:  Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat, la Fundació FAVIDE, la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia, el Col·legi d'Abvocats de València, el Col.Legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Procuradors de València 

Període: 26/04/2016 -31/12/2017 prorrogable

Objecte: Aquest conveni té com a objectius concrets:

  • Introduir en el marc d'un procés judicial penal mecanismes de justícia restaurativa –en concret, la mediació– com a instruments de complement i millora de la resposta judicial.
  • Restablir la vigència de la norma i reconstruir la pau social feta fallida pel delicte.
  • Afrontar les causes reals del conflicte i les seues conseqüències, i generar un espai de comunicació idoni per a satisfer les necessitats personals de la víctima i l'infractor.
  • Possibilitar que la víctima siga i se senta protagonista tant del procediment penal com de la manera de resoldre-ho, assegurant la seua efectiva protecció mitjançant la reparació o disminució del dany causats pel delicte.
  • Possibilitar que l'infractor es responsabilitze de les conseqüències del delicte mitjançant un mecanisme, la mediació, que s'ha constatat útil i eficient per al compliment d'un de les finalitats constitucionals de les penes i, per tant, del dret penal: la reinserció social del delinqüent.
  • Establir instruments de col·laboració entre els diferents operadors jurídics implicats.

La Universitat de València, es compromet a participar com a agent orientador i avaluador del present projecte de mediació penal. La relació de persones de l'Institut Universitari de Recerca en Criminologia i Ciències Penals en les activitats que es deriven de l'objecte del present acord són:

Director de projecte
Enrique José Carbonell Vayá, professor titular d'universitat, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València

Investigadors de l'ICCP
Vicenta Cervelló Donderis, professora titular d'universitat, adscrita a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València
Javier Guardiola García, professor titular d'universitat, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València
María Carmen Jiménez Antolín, professora associada del departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic Educatiu, adscrita a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València

Investigadors assessors externs
María José Beneyto Arrojo, doctora en Psicologia, directora Màster Universitari Psicologia Jurídica, Universitat Catòlica de València

CONVENI